Курс по първа помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 15 юли 2015 г. в зала на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Стралджа, екип на БЧК – Ямбол проведе поредния курс по първа помощ на работното място за служители от центъра. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване на тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. Д-р Панайот Попов –  обучител по първа помощ към БЧК-Ямбол акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждания. Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с  мерките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността в центъра.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

About the Author :