Курс по първа помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 02 юни 2015г. в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведе поредния курс по първа помощ на работното място за служители от Центъра за настаняване от семеен тип и Защитено жилище в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения, като по този начин се повиши тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. Д-р Петя Качулева –  обучител по първа помощ към БЧК-Ямбол акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждания.

В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

About the Author :