Курс за водни спасители на плувни басейни и водни паркове

davС приемен изпит стартира първият за 2017 г. курс за „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите за бъдещи водни спасители се явиха пред комисия в състав: Огнян Николов-инструктор по водно спасяване,  Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Адриана Желева – квалифициран воден спасител.

Броят на участниците, които се справиха успешно с изпитните нормативи за тази квалификационна степен във водното спасяване, са 11 от общо 13 кандидати.

davВ продължение на 65 учебни часа курсистите ще усвояват теоретични знания и практически умения,  свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване и  първа долекарска помощ при воден инцидент. Подготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в Гимназия „Васил Левски” – Ямбол. Обучението ще приключи със заключителен изпит, като всички кандидати,  успели да покрият заключителните изпитни  нормативи, ще получат сертификат за завършен курс, даващ им право да работят на плувни басейни и водни паркове.

About the Author :

Leave a reply