Курс за водни спасители на плувни басейни и водни паркове

btyС приемен изпит стартира първият за 2018г. курс за обучение в квалификационната степен „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, организиран от БЧК – Ямбол. Кандидатите се явиха пред комисия в състав: Огнян Николов-инструктор по водно спасяване,  Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност“ в секретариата на Обл.С на БЧК-Ямбол и Адриана Желева – квалифициран воден спасител.

btyБроят на участниците, които се справиха успешно с изпитните нормативи за тази квалификационна степен във водното спасяване са 12 от общо 13 кандидати.

В продължение на 65 учебни часа, курсистите ще усвояват теоретични знания и практически умения,  свързани с водноспасителната дейност, техники и тактики за спасяване и  първа долекарска помощ при воден инцидент.

btyПодготовката на кадрите ще се осъществява на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” – Ямбол и в учебната зала на Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол

Обучението ще приключи със заключителен изпит, като всички кандидати,  успели да покрият заключителните изпитни нормативи, ще получат сертификат за завършен курс, даващ им право да работят на плувни басейни и водни паркове.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :