Културен обмен по трансграничен проект

chelen - 2На 22 и 23 април 2015 година група от община Болярово, начело с кмета Христо Христов, посети община Юскюп, Република Турция. Гостуването им бе във връзка с пета дейност по трансграничен проект – културен обмен. Проектът е „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура”, с референтен номер № 2007CB16IPO008-2013-3-076, финансиран по програма ТГС България-Турция. Ръководител на проектът е заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева. Членове от екипа, от българска страна също присъстваха на тази дейност.

Водещият партньор е община Юскюп, договорът за финансиране е подписан на 7.02. 2014 г., а срокът на изпълнение – 24 месеца. Бюджетът е 396890, 94  евро, като за община Юскюп са 135 460,80 евро, а за Болярово – 261 430, 14 евро.

chelen - 1Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие на трансграничния регион чрез подобряване на културния и социалния потенциал на двата региона. Проектът има за цел да допринесе за сближаване и интеграция на регионите – чрез насърчаване на приятелството, като приведе професионалисти и широки целеви групи заедно. Специфичните му  цели са две: подобряване на културната инфраструктура в трансграничния регион и създаване на условия за постигане на висок стандарт, необходим за културното развитие на туризма; установяване на дълготрайно партньорство между културните специалисти от двете страни на границата.

По дейност 5 – културен обмен са предвидени двудневни посещения на фолклорни изпълнители в от едната в другата община; изложба «Общото културно наследство» по една седмица във всяка община; двудневни посещения на фолклорни изпълнители – деца в Юскюп и в Болярово.

Предходната дейност бе свързана с ремонтите. За община Юскюп – това бе направеният основен ремонт на читалищната сграда, а за община Болярово – завършване на първи етап от проект изграждане на читалище в град Болярово. Гостите от България присъстваха на официалното откриване на основно ремонтираната читалищна сграда в община Юскюп на 23 април 2015 година. Кметът на община Юскюп Хюсеин Касап поздрави всички участници в проекта и гости на откриването за успешната съвместна работа, своите благодарности изказа и Христо Христов.

Невероятни бяха изпълненията на детския фолклорен танцов състав „Боляровче”. Техните танцr предизвикаха бурни аплодисменти. Програмата им бе част от детския празник в община Юскюп. Участие в него взеха и турски и гръцки танцови състави. Всяко от децата получи медал за участието си, а кметът на общината Христо Христов, началникът на отдел „Хуманитарни дейности и европейски проекти” София Минева и ръководителите на състава – Румен Тодоров и Дора Карагьозова получиха плакети в знак на благодарност и приятелство с турската община.

Българската група остана възхитена от забележителностите, които турските гости им показаха през свободното време. Незабравими ще останат двата дни на гостуване за тях и несъмнено с нетърпение очакват гостуването на турските партньори наесен за откриването на читалищната сграда в Болярово.

По проект „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура” предстоят и още две дейности:  изучаване на общи фолклорни практики в двете общини, а седмата  включва дейности по  информираност и публичност.

 

 

About the Author :