Културата – продукт на духа, но и въпрос на финансиране

chelenКолкото и да е продукт на духа, културата се прави и с пари. Ето как изглежда културата, създавана в Ямбол и функционирането на културните институти, през призмата на общинския бюджет и средствата, които той отделя с това предназначение.

За провеждането на общоградски и с национално значение културни прояви през 2017 г. са заложени 400 хиляди лева. От тях вероятно най-голямата като значимост, а и като финансово изражение, е „Кукерландия“.

За подпомагане дейността на театрите от общинския бюджет са предвидени съответно 63 хил. лв. за Драматичния театър „Невена Коканова“ и 36 500 лв. за Кукления театър „Георги Митев“. Останалото финансиране е директно от държавата.

Субсидията на читалищата в община Ямбол е общо в размер на 336 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности са 328 500 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи само за конкретни прояви в размер на 32 400 лв.

В бюджета на община Ямбол за оркестри и ансамбли са заложени 213 060 лв. местни дейности; музей, художествена галерия, паметници на културата и етнографски комплекс с национален и регионален характер, които са държавна дейност – 692 443 лв., от които общинското дофинансиране е 128 940 лв. За музеи, галерии и паметници на културата и етнографски комплекс местни дейности се дават 274 хил. лв. през 2017 г. Издръжката на Регионалната библиотека  коства 407 470 лв., като основната част е държавна дейност, дофинансирането от общината за издръжка е в размер на 12 028 лв. За „други дейности по културата“ община Ямбол дава 558 700 лв.

Бюджетът на общинското предприятие „Туризъм и култура“ е 559 210 лв., като функция към него са оркестри и ансамбли.

Ето колко човека са заети в основните културни институти в Ямбол, държавни дейности : 25 човека в регионалната библиотека; 22 в Регионалния исторически музей; 12 в Художествената галерия. Дофинансират се от общината още 3 бройки в музея. При местните дейности са 4 щата в Музея на бойната слава  и 31 щата в общинското предприятие „Туризъм и култура“, сред които са 17 бройки при оркестри и ансамбли, по 7 щата в други дейности по туризма и други дейности по икономиката.

При разчета за финансиране на капиталовите разходи срещаме две задачи, свързани с културата, но отнасящи се до един и същи обект. Заложен е конкурс за идеен проект „Музей на бойната слава“ – 10 хил. лв.  и проектиране на първия от общо три етапа за проектирането на въпросния музей, който е изцяло на общинско финансиране – 100 хил. лв.

About the Author :

Leave a reply