Куклен театър – Ямбол представя на 14 ноември “Грозното пате” по Ханс Кр. Андерсен

Ямбол, 6.11.2020 г.

В събота – 14 ноември, от 11 часа Държавен куклен театър – Ямбол представя постановката “Г Р О З Н О Т О  П А Т Е” по Ханс Кристиан Андерсен

Драматизация и постановка:    Николай Бояджиев

Сценография:                                 Емелияна Тотева

Музика:                                            Нели Лазарова

УЧАСТВАТ :                                    Жулиета Николаева

Калина Баракова

Димитър Димитров

Николай Бояджиев

Весело, тъжно, зло и добро,

                          върти ни живота в едно колело!

                          Днеска си грозен, утре красив,

                          днес си нещастен, утре щастлив!

                          Но нека си мислим, че утре ще бъдем

                          светли, обичани, чисти и мъдри!

About the Author :

Leave a reply