Кръгла маса на тема «Състояние и перспективи за развитие на регион Странджа-Сакар»

??????????На 15 април 2015 година в Тополовград се проведе кръгла маса на тема „Състояние и перспективи за развитие на регион Странджа-Сакар”. В нея участваха представители на пет общини, предимно погранични – Болярово, Ивайловград, Любимец, Малко Търново и Тополовград. Участие от община Болярово взеха кметът Христо Христов и заместник-кметът Нина Терзиева.

Инициатор и домакин на тази среща бе кметът на община Тополовград Божин Божинов. Причина – редица наболели и тревожни въпроси, касаещи пограничните общини.

Основните, обсъждани проблеми от представителите на общините бяха демографската криза, миграцията на младите хора, застаряващото население в техните региони.

??????????На срещата взеха участие: Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, Ирина Захариева и Валери Найденов от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на МРРБ, арх. Нели Бочукова от Министерството на културата, Ели Воденичарова от Министерството на туризма,

Срещата се свиква по инициатива на кмета на Община Тополовград Божин Божинов поради редицата наболели въпроси, касаещи пограничните общини.

??????????Общините –участници в Кръглата маса подписаха декларация, в която се очертават исканията им за спешни и конкретни мерки за подобряване на живота в обезлюдяващите се селища в района на Странджа – Сакар. Тя ще бъде изпратена до Министерския съвет и други висши инстанции, от които зависи бъдещето на този район. Всички гости получиха подаръци от кмета на Тополовград – Божин Божинов и неговата покана за друга среща през месец септември.

DSCN3566Община Болярово пое ангажимент да бъде домакин на следващата среща през месец юни. Общинските управници на пограничните общини искрено се надяват, че продължавайки да дискутират общите проблеми съвместно с представители на държавната власт, ще разрешат поне една част от сериозните проблеми в тези райони.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Приета на кръгла маса „Състояние и перспективи  за развитие на регион „Странджа-Сакар”

 Ние, участниците в Кръглата маса на тема „Състояние и перспективи  за развитие на регион „Странджа-Сакар”, провела се на 15 април 2015 г. в град Тополовград, област Хасково, водени от разбирането за уникалните ценности на природата и културно-историческото наследство на регион „Странджа-Сакар”:

ИДЕНТИФИЦИРАХМЕ 

Следните проблеми на регион „Странджа-Сакар”:

  1. Безработица, по-висока от средната в страната.
  2. Доходи, значително по-ниски от средните за страната.
  3. Застаряване и намаляване на населението.
  4. Ниска гъстота на населението и обезлюдяване.
  5. Липса на достъп до качествено здравеопазване; стеснен обхват на възможностите за заетост; социална изолация; недостиг на средствата по Единни разходни стандарти за осигуряване на качествено образование.
  6. Амортизирана инфраструктура и инфраструктурен дефицит.
  7. Неработеща икономика.
  8. Недостатъчно използван потенциал на региона за развитие на туризма – природни и културни ресурси и ценности.

ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩАТА СИ ВОЛЯ ДА РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА РЕГИОН „СТРАНДЖА-САКАР” ОЧАКВАМЕ 

Действени и взаимодопълващи се мерки, ясна концепция за преодоляване на изоставането в развитието на регион „Странджа-Сакар”, разработена с участието на всички заинтересовани страни.

НАСТОЯВАМЕ ЗА: 

национална подкрепа за задържане на младите хора в региона;

– преодоляване на демографската криза;

– облекчаване на усвояването на средствата на Европейските фондове;

– привличане на чужди инвестиции;

– решаване на проблемите, свързани с инфраструктурата, социалната, здравната и образователната сфера;

– по-добро взаимодействие и координация между местна и централна власт.

Подписани са кметовете на общините: Ивайловград, Болярово, Любимец, Малко Търново, Тополовград и представител на НСОРБ

About the Author :