Кръгла маса за устойчивост и растеж на бизнеса

???????????????????????????????Кръгла маса на тема „Защита от рискове от неплащане за осигуряване стабилност на компаниите” организираха в ямбол Българска търговско-промишлена палата и компанията за кредитно застраховане, бизнес информация и събиране на вземанията „Кофаз”. Инициативата е част от проект „Проект бизнес устойчивост и растеж”. Управителят на „Кофас” Милена Виденова направи презентация на тема „Стабилност и растеж: финансиране и управление на рисковете”. Тя сподели и полезни решения за управления на плащанията, което осигурява стабилност на компаниите и повишава тяхната конкурентноспособност. Председателят на Управителния съвет на ямболска търговско-промишлена палата представи основните дейности и услуги, които работодателската организация предоставя за подкрепа на бизнеса.

DSC03290Присъстващите участваха в дискусия за несъстоятелността на фирмите – състояние и тенденции и причини за неплащане и полезни решения. Те получиха отговор на въпросите: „Има ли алтернатива отсроченото плащане? Има ли алтернатива банковото финансиране? Проучване на потенциалните партньори за осигуряване на стабилност”.

About the Author :