Кръгла маса за проблемите на възрастните хора

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ залата на БЧК Ямбол се проведе кръгла маса на тема Политики на местната общност по проблемите на възрастните хора в област Ямбол” по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”. Участие взеха: Раиса Синелникова, Експерт Швейцарски Червен кръст; г-жа Юлия Литова, Дирекция Социално-здравни политики, НС на БЧК-София; г-жа Неда Бъчварова, Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” Община Ямбол, г-жа Мариана Милева, Ръководител служба „Социални дейности” Община Елхово; Комисар Георги Кючуков, Началник отдел “Охранителна полиция”, ОД на МВР – Ямбол; Петя Панайотова, Директор на Дом стари хора /ДСХ / и Домашен социален патронаж; д-р Румяна Русева,  гл. инспектор в Дирекция «Обществено здраве» в Регионална Здравна инспекция; инж. Зарка Петкова, Ръководител Областна пощенска станция – Ямбол; г-жа Кина Атанасова, рег. координатор на Национална пациентска организация; г-жа Мария Демирева, представител от Община Ямбол; Кръстина Атанасова, Общинска организация на инвалидите; г-н Костадин Атанасов, Председател на Общински клуб на пенсионера 2004;  предсатвители на целевата група по проекта – възрастни хора; местни печатни и електронни издания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДиректорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри кръглата маса, организирана от областната организация на Български Черен кръст – Ямбол и  представи участниците в нея. Представители от целевата група на проекта презентираха пред участниците постигнатите резултати до момента. По време на кръглата маса бяха обсъдени положителните тенденции в процеса на прилагане на участническия подход при партньорството ни с гореизброените институции и неправителствени организации. Всички партньори споделиха съвместните инициативи, реализирани до момента по проекта в полза на възрастните хора. От изказванията на участниците в кръглата маса, стана ясно, че  благодарение на съвместните ни дейности е  създаден един отворен модел на работа с възрастните хора в област Ямбол, който води до постигане на трайни промени в местните общности, влияещи върху качеството на живот на уязвимите възрастни хора.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДоказателство за успешните политики на местната общност в полза на възрастните хора бе посещението в ДСХ – Ямбол, където доброволци от БЧК  зарадваха с лакомства, възрастните хора, настанени в Отделението за лежащо болни към дома. Друга група възрастни хора от проекта се включиха в Арт ателие и заедно с домуващите в ДСХ изработиха красиви великденски сувенири.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

About the Author :