Кръгла маса в “Тунджа” за ромското включване

1На 12 април 2016 г.от 16.00 часа, в Конферентната зала на община „Тунджа“, се проведе Кръгла маса, на тема „Диалогът между община „Тунджа“ и Местната активна група“,в рамките на тридневния семинар „Политики за ромско включване и планиране на проекти по оперативните програми на Европейския съюз“.

На нея взеха участие кметът на община „Тунджа“ г- н Георги Георгиев,  заместник-кметът Станчо Ставрев и експерти от общината, Лили Макавеева- национален координатор на РОМАКТ.

2Присъстваха Николай Кирилов и Мариана Милошева-Круш- оценители по програмата РОМЕД 2, Дора Петкова – фасилитатор по програма РОМАКТ към община „Тунджа“, експерти на Съвета на Европа и Европейската комисия и Местната активна група „Тунджа напред“.

„Убеден съм, че вниманието към нашата община не е случаен избор, а резултат от ефективните политики, които провеждаме за повишаване качеството на живота на уязвимите групи, живеещи на територията на община „Тунджа” и сме отворени за диалог с местните общности, за партньорство и прилагане на нови иновативни подходи и решения. Посоката за едно бъдещо развитие е именно прилагането на програми като РОМЕД И РОМАКТ, които да допринесат за подобряване на местното самоуправление…..“ бяха част от думите на г-н Георгиев.

3Представители на 13 общини бяха поканени да видят споделената добра практика на работа на община „Тунджа“ и Местната активна група. Тя е изградена в изпълнение на програмите на територията на общината и в нея са включени представители на ромски общности от десет населени места- Ботево, Бояджик, Веселиново, Дражево, Завой, Козарево, Крумово, Кукорево, Могила и Хаджидимитрово, с компактно ромско население. С помощта на местната активна група са идентифицирани различни проблеми в образованието, здравеопазването, заетост, безработица, инфраструктура, ранни бракове, които засягат хората от уязвимите групи. Беше отчетен Годишен мониторингов доклад и се обсъдиха бъдещи съвместни действия, както и проблеми, които предстоят да бъдат разрешени.

4 5

About the Author :