Кръгла маса в СОУ “П. К. Яворов”

IMG_0294В кръгла маса на тема „Не на насилието!” участваха ученици и учители от СОУ”П.Яворов” Стралджа. Поводът са зачестилите прояви на агресия в училищата – проблем, който все повече вълнува деца, родители, общественост. С цел  превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви  председателят на Ученическия училищен съвет Мая Дичева представи презентация за насилието във всичките му прояви,  запозна присъстващите как да разпознават тормоза, как да се защитават като търсят помощта на органите за закрила правата на детето. Учениците от IX клас показаха личното си отношение като прочетоха свои есета на същата тема и споделиха открито, че искат да живеят в обстановка на доверие и разбирателство.
IMG_0295“Ако институциите започнат да обръщат повече внимание, анализирайки отделно видовете насилие, то с общи усилия имаме по-голям шанс да разберем какви са корените на тормоза и следователно – какво може да направим, за да прекратим веднъж и завинаги този вид човешки взаимоотношения. … Човекът е част от света, светът е част от Слънчевата система, която е част от Млечния път, който пък е част от Вселената. Космосът е устроен така, че всяка отделна част да взаимства с останалите. Природата ни е сътворила да бъдем в хармония единствено и само тогава, когато всички работим един за друг.”каза на финала  Мая Дичева и  апелира:
IMG_0296Не затваряй очи, когато твой съученик е подложен на унижение!
Не затваряй очи, когато по-слабите имат нужда от твоята помощ!
Не затваряй очи, когато станеш свидетел на насилие!

About the Author :