Кръгла маса в община „Тунджа“ по трансграничен проект

1На 23 февруари 2018 г., в конферентната зала на община „Тунджа“ се проведе кръгла маса на тема: „Как може да популяризирате фестивала за повишаване на туризма“.

Инициативата е част от дейностите по Проект № CB005.1.22.194 „Разширяване на фестивали с иновативни подходи“, Договор за субсидия № РД-02-29-63 / 20.03.2017 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

2Проектът се изпълнява в партньорство между Община „Тунджа“ и Асоциация за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Република Турция.

Общата стойност на проекта е 96 177.77 евро., като за Община „Тунджа“ европейското финансиране е на стойност 51 470.41 евро.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца – от 31.03.2017 г. до 30.03.2018 г.

3В кръглата маса взеха участие кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, заместник-кметовете на общината Станчо Ставрев, Ели Василева и Георги Чалъков, Мюбеджет Гюзей – директор на Асоциацията за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Нели Ройдева – председател на Сдружение „Читалища с бъдеще -2012“, кметове на населени места от общината, представители от Община Ямбол, Регионален исторически музей-Ямбол и Областен информационен център-Ямбол, младият художник Николай Димитров, фирми-изпълнители на обществените поръчки по проекта, народни читалища, кукерски групи от община „Тунджа“ и регионални медии.

4„…Кукерството е символ на обединение и родолюбие, доказателство за духа и здравите корени на тунджанеца. В нашия край се преплитат по особен и неповторим начин езическите обреди и обичаи, които са извор на непреходното творчество и на богатството на българския фолклор и традиции.

Настоящият проект популяризира по нов и иновативен начин Маскарадния фестивал „Кукерландия“ и насърчава опазването на кукерските обичаи в населените места на общината. Настоящата кръгла маса, с участието на нашите партньори от Република Турция, говори красноречиво за изключителното внимание, с което ние се отнасяме към съхраняването на нашите балкански традиции.

5Убеден съм, че по време на дискусиите ще се открои необходимостта от мултикултурен диалог, ще се даде нетрадиционен отговор на необходимостта от запазване на най-жизненото в традициите и обичаите на народите ни и заедно ще утвърдим пътищата за постигане на общата ни цел – мирен, богат и пълноценен живот тук, заедно на Балканите…“, отбеляза кметът на общината Георги Георгиев.

6Поздравления за успешната реализация на проекта отправи и Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, който подчерта, че тези международни инициативи са показател за необходимостта от предприемане на съвместни действия, насочени към опазване и популяризиране на богатото и уникално културно наследство на двата региона.

7Срещата продължи с презентация, подготвена от екипа на проекта, представяща информация относно изпълнението на дейностите и постигнатите резултати.

Чрез проекта беше популяризирана културната идентичност на традиционни български и турски обичаи в трансграничния регион. В селата Кабиле и Чарган са монтирани постаменти и рекламни табла с традиционенни кукерски мотиви и орнаменти. За дванадесет кукерски групи от община „Тунджа“ бяха осигурени 50 броя ръчноизработени маски, колани с хлопки, герданета и цървули.

8В рамките на проекта двама млади художници – Николай Димитров и Даниел Дубаров, обновиха фасадите на сгради в селата Чарган и Кабиле. Чрез подробен снимков материал Николай показа как под техните талантливи ръце на сградите на кметства, читалища, открита сцена, поща и стадион в двете села са оживяли кукери и кукерски маски.

9За да представи други възможности за развитие и насърчаване на туризма и опазване на околната среда в трансграничния регион, с презентация се включи Нели Ройдева – председател на Сдружение „Читалища с бъдеще-2012“.

Тя коментира възможностите, които предлага многообразния културен календар на общината, с цел популяризиране на туристически дестинации в трансграничния регион. Така ще бъдат съхранени и предавани във времето богатия тунджански фолклор и дух на поколенията, както в страната, така и извън нея.

Силвия Бакалова – експерт в Областен информационен център-Ямбол, поздрави партьорите по проекта за постигнатите резултати и отбеляза, че и през този програмен период ще има много възможности за Европейско финансиране на дейности в сферата на туризма.

В края на срещата присъстващите имаха възможността да задават въпроси относно изпълнението на проекта, постигнатите резултати и да споделят впечатления от реализираните дейности.

About the Author :