Кристиан Вигенин: Решенията на правителството са мотивирани от ангажименти пред чужди държави, а не от гарантиране на българската сигурност и отбрана

„В условията на нарастващи в световен мащаб политическа нестабилност, военни конфликти, тероризъм и нелегална имиграция и свързаните с тях рискове, значително засилени след началото на войната на Русия срещу Украйна и допълнени от новата война близо до нашия регион между Израел и Хамас,  българското правителство и управляващото мнозинство, вместо да ограничават въздействието върху България на засилващата се нестабилност и припламващи конфликти, поставят страната и гражданите под нарастващи рискове за сигур­ността.“ Това заяви заместник-председателят на Народното събрание от „БСП за България“ Кристиан Вигенин от парламентарната трибуна по време на обсъждането на вота на недоверие срещу правителството в областта на отбраната и националната сигурност.

По неговите думи Българската армия е лишавана от способности в услуга на чужди интереси, а паралелно с това, без сериозен анализ на силно променените условия, продължава насочването на огромни ресурси към инве­стиции в нови способности, които са все по-малко обвързани със съвременните заплахи.

„Това се извършва на фона на нарастващи проблеми в кадровото осигуряване на армията и увеличаващ се некомплект. Липсва стратегия за развитие на въоръжените сили в контекста на сегашната ситуация, а обществото е в неведение за истинското състояние на въоръжените сили и за абсолютната зависимост на отбраната ни от външни фактори. Създава се обективно усещане, че решенията в сферата на сигурността и отбраната се взимат не на база реалните нужди, а отново в услуга на чужди икономически и политически интереси“, подчерта Вигенин.

Той припомни, че за краткото си съществуване, правителството се е ангажирало с предоставяне на значителни количества боеприпаси, уж с отпаднала необ­ходимост, но водещо до рязко намаляване на боеспособността, вследствие на изпразнените складове, лишило е България от огромен брой бронетранспортьори, уж нефункционални, които е решило да замени със скъпи и морално остарели американски машини, започнало е процес на разграждане на противовъздушната отбрана, предоставяйки ракети С-300, уж негодни, с което намалява способностите ни за защита на столицата София и ключови обекти от критичната инфраструктура.

„Вместо превъоръжаването на сухопътните сили да се използва за укреп­ване на икономиката на страната и да гарантира стабилността на българския военно-промишлен комплекс, държавните поръчки се използват за облагодетелстване на комисионери и ло­бисти, които са на път да оставят българските въоръжени сили при евентуален военен конфликт в неравностойно положение спрямо потенциалната заплаха. Вместо да се произвежда необходи­мото в български предприятия или от съвместни предприятия на българска земя, ще трябва да се надяваме на доставки от другия бряг на океана. Българските предприятия от отбранителния сектор се държат настрана от държавните поръчки и държавните търгове и им е поставена целта да работят за нуждите на Украйна“, посочи народният представител от „БСП за България“.

Кристиан Вигенин припомни и решението да се строи нова военна база за над 100 млн. лв. край Ямбол, която трябва да приеме значителен брой военни от многонационалните сили на НАТО – отново без комуникация с гражданите, без анализи и без изясняване на реалните задачи, които те ще изпълняват. По думите му Министерството на отбраната е готово да похарчи стотици милиони левове за комфорта на чужди военнослужещи, докато в същото време битовите условия в българските бази и поделения стават все по-лоши.

„Висят въпроси около договора за доставка на безпилотни летателни апа­рати за близо 11 млн. лв. със съмнение за участие на близки роднини на минис­тър Тагарев във фирмата, спечелила поръчката. Безконтролно се разпродават имоти с уж отпаднала необходимост, по неясни критерии и с предизвестени купувачи – съмнение за корупция и превръщане на МО в агенция за недвижими имоти“, допълни към мотивите за вота на недоверие Вигенин.

„Става ясно едно – решенията в сферата на сигурността и отбраната не са мотивирани от реална загриженост за хората и държавата, а от персонални политически ангажименти пред чужди държави, от перспективи за комисионни от договори, от далавери и потенциални злоупо­треби. Некомпетентността на политическото ръководството се отразява на работата на щабовете, които са принудени да вземат несъстоятелни и полити­чески удобни, но военно неправилни решения. Правят се спорни  политически назначения в Министерството на отбраната на хора без необходимата подготовка и качества. Логичният извод е, че сегашното политическо ръководство на МО е нена­деждно и вредно, министърът е неадекватен на политическата и военна обста­новка, както с изказвания, така и с поведение и сам по себе си е риск за сигурността“, обобщи социалистът.

В този контекст Кристиан Вигенин добави системните политически мотивирани атаки срещу службите за сигурност и заявените намерения за спорни реформи, които потенциално могат да затруднят значително и да влошат тяхната дейност в условия на две войни в близост до България и на постоянно напрежение в Западните Балкани.

„Сериозен елемент от неспособността да се гарантира националната сигурност на страната са недостатъчните мерки по ограничаване на нелегалната имиграция. Некачествено по­строената ограда на българо-турската граница от правителството на ГЕРБ е ком­прометирана и не се предприемат нужните мащабни действия за нейното укреп­ване. Не се назначават и планираните 1200 гранични полицаи, за което има оси­гурен ресурс. Затова и не е изненада, че независимо от издигането му във водещ национален приоритет на правителството, членството в Шенгенското прост­ранство днес е също толкова далеч, колкото при формирането на този кабинет“, каза още заместник-председателят на парламента.

В допълнение към предишните елементи от мотивите, той отбеляза и прекратяването на проекта за нова българска ядрена централа не по иконо­мически, а по идеологически съображения. Според Вигенин се  поставя под сериозен риск енергийната сигурност на страната и с решението да бъде заменено руското гориво за АЕЦ „Козлодуй“ с американско, при положение че подобен успешен експеримент до момента не е установен.

„Няма политика, за която да не може да бъде поискан вот на недоверие, доколкото провалите следват един след друг. Няма невинни и сред тези от вас, които станахте негови съучастници, като го подкрепихте и при избора му, а след това и при първия вот на недоверие. Призоваваме ви да сложим заедно край на агонията и да дадете шанс на ново управление с повече компетентност, отговорност и държавническо отношение към проблемите. Защото става все по-болезнено ясно, че за България е далеч по-лошо не ако правителството си отиде, а ако то остане“, заключи Кристиан Вигенин.

 

About the Author :