Кристиан Вигенин: Президентът се е затруднил с юридическата мотивация на вето по политически причини

БСП няма да се съобрази с аргументите на президента, промените в ИК дават гаранции за честността на изборите

Ямбол, 23.12.2022 г.

„Има няколко ключови елемента, които трябва да гарантира изборното законодателство. Първо, трябва всеки един гражданин да има възможността да гласува – т.е. достъпът до гласуване не трябва да бъде с допълнителни бариери. И мисля, че с промените в Изборния кодекс постигаме това.“ Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от „БСП за България“ Кристиан Вигенин от парламентарната трибуна.

„Второ, трябва да има доверие в изборния процес. Гражданите трябва да са убедени, че резултатът, който обявява ЦИК, отговаря на реалния вот. Третият елемент е да има равнопоставеност на участниците в изборите – правилата да не дават предимство на определен участник и да са във вреда на друг“, каза още той.

„Изборният кодекс, който ние приехме, е по-добър от кодекса, който имахме преди да го променим. Той дава допълнителни гаранции за честността на изборите, за които само се е говорило в миналото и така не е имало воля да бъдат направени. Определено е и напредък по отношение на първите три ключови фактора, които споменах“, посочи Вигенин.

Социалистът отбеляза няколко промени, които счита за важни като въвеждане на паравани вместо тъмни стаички, въвеждане на видеонаблюдение и видеозаснемане, което, по неговите думи, е много важна стъпка към контрола на гражданите върху броенето на бюлетините и финала на изборния процес, който всъщност е реалният проблем. Вигенин маркира и премахването на възможността да се прави пробно дистанционно гласуване – нещо, от което водещите демокрации са се отказали, както и подобряване на организацията на гласуването в чужбина.

„Друг плюс е предоставяне на по-широк достъп до изходния код на машините за гласуване. Това също е нещо, което ние адресираме с тези промени в законодателството и то би дало допълнителни гаранции, че това, което машината ще регистрира като резултат от машинния вот няма да може да бъде манипулирано“,   подчерта Кристиан Вигенин.

„С известно учудваме приемаме аргументите на президента, с които той атакува точно тези елементи, които ние считаме за подобряване на изборния процес и изборното законодателство. Те не са достатъчно убедителни и са лесно оборими, както беше направено на комисия. Очевидно екипът на президента този път, с цялото ми уважение към него, се е затруднил да направи солидна юридическа мотивация на искане по политически причини. И поради тези причини „БСП за България“ няма да се съобрази с тези аргументи и ние ще потвърдим закона такъв, какъвто е приет“, заяви още народният представител от левицата.

„В същото време, трябва да осъзнаваме, че няма съвършено изборно законодателство – никъде по света няма такова“, обърна внимание Вигенин, според който винаги има възможности за подобряване и това се прави системно. По неговите думи са малко страните, където изборният закон до такава степен е фиксиран, че не подлежи на промяна.

Според социалиста е важно и отношението на политическите партии към изборите. „Ако искаш да манипулираш под една или друга форма изборния процес, винаги би намерил вратички, колкото и малко да са те. Въпросът е да направим така, че да не се търсят тези вратички“, посочи той.

„Ние трябва да се стремим към усъвършенстване на изборното законодателство, тъй като с този закон не решаваме всички проблеми, а и то не е възможно всичко да се реши наведнъж“, каза още Кристиан Вигенин и подчерта, че има теми, които още не са решени като избирателните списъци: „Това е въпрос, който ние сме поставяли неведнъж още от 43-то Народното събрание. Трябва наистина да работим сериозно по тях, защото това следващия рубеж, който също създава усещането у избирателя за това, че са възможни чрез тях манипулации в изборния процес.“

About the Author :