Кристиан Вигенин в Мароко: необходимо е по-активно практическо сътрудничество със страните от Южното Средиземноморие

IMG_20191004_104015352~2„Трябва да засилим практическото сътрудничество със страните от Средиземноморието в областите от общ интерес като миграцията, опазването на околната среда, енергетиката, борбата с трафика на хора и на културни ценности, както и в кибер сигурността“. Това каза зам.-председателят на Народното събрание и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на ОССЕ по време на Есенната сесия на организацията, посветена на сигурността в Евро-Средиземноморския регион и ролята на ОССЕ, която се провежда в Маракеш, Мароко.

IMG-8aef3a0f663158c76d38654eca078e6b-V~2Вигенин подчерта, че устойчивото развитие, икономическият растеж и свързаността играят ключова роля за укрепването на общата сигурност и приветства инициативите на ОССЕ за засилване на сътрудничеството с партньорите от Средиземноморието по икономически и екологични въпроси.

„Обръщам внимание на важната положителна роля, която играят младите хора за засилването на сигурността и стабилността в региона на ОССЕ и на Средиземноморието и подкрепям дейностите на ОССЕ, които целят окуражаване на младежкото участие и засилване на диалога и сътрудничеството.“, подчерта Вигенин в обръщението си към участниците.

IMG-86a05d5180729c483f9c1ca6bb47a6ee-V~2Вицепрезидентът на ПА на ОССЕ настоя да се засили връзката между парламентарното и правителственото измерение на ОССЕ по въпросите на Средиземноморието и изтъкна важния сигнал, който дават парламентаристите с това, че за пръв път Есенна сесия на Асамблеята се провежда не в една от 57-те страни-членки на ОССЕ, а в страна-партньор като Мароко.

Есенната сесия на ОССЕ по традиция започна с т.нар. Средиземноморски форум, който тази година е на тема “Модели на сътрудничество Север-Юг и икономическа свързаност на Средиземноморския регион в глобализирания свят”.

About the Author :

Leave a reply