Кристиан Вигенин: Всяко българско дете да има равен шанс за добро образование

„БСП за България“  държи всяко българско дете да има равен шанс за добро образование, каза на среща с представителите на образованието в Ямболска област водачът на листата на голямата лява коалиция Кристиан Вигенин. Той поясни, че финансовите възможности на родителите не бива да са определящ фактор за качеството на образованието на децата, защото в противен случай бедността ще започне да се възпроизвежда генерационно, а това е недопустимо. За тази цел от левицата обвързват промените в образователната система със силна социална политика в подкрепа на семействата с деца.

Кристиан Вигенин припомни и основните посоки за промяна в сферата на образованието, за които настоява „БСП за България“:

  • Премахване на делегираните бюджети. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;
  • Ревизия на учебните програми и учебното съдържание;
  • Създаване на единен електронен регистър за образователния статус на всяко дете и ученик. Обхващане на всички, подлежащи на задължително образование в системата;
  • Осигуряване на безплатни детски ясли и градини;
  • Подобряване на материалните условия във всички детски градини и училища;
  • Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия под контрола и закрилата на държавата;
  • Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната с цел осигуряване на достоен доход.

Присъстващите на срещата поставиха някои от най-наболелите проблеми и направиха интересни предложения. Учители предлагат държавата да подсигурява средства за пътуване на бедни ученици, когато се налага да учат извън тяхната община. Едни педагози изразиха мнение, че целодневната организация в училищата е много добра социална услуга в помощ на родителите, а кандидатът за народен представител Нина Недялкова подчерта, че трябва да се намери баланса между нея и състезаващите се в на по-високо спортно ниво ученици.

About the Author :

Leave a reply