Красимир Стойчев със сигнал за разминаване в броя на гласоподавателте

ksДо г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До Стефка Стоева

Председател на ЦИК София

До Екатерина Янева

Председател на ОИК Ямбол

До г-н Димитър Петров

и.д. Ръководител на

специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Министър-председател на РБ

До г-жа Петя Аврамова

МРРБ

До  г-н Дойчин Дойчев Административен ръководител на Окръжна прокуратура Ямбол

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

 от

Красимир Стойчев гр.Ямбол, ул.“Кабиле“ № …..

в качеството си на председател на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум в община Ямбол

            Относно: „Мъртви души“ в избирателните списъци в община Ямбол за изборите за Кмет и Общински съветници за мандат 2019-2023 г.

 

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаема г-жо Стоева,

            Уважаема г-жо Янева,

            Уважаеми г-н Петров,      

            Уважаеми г-н Борисов,

Уважаема г-жо Аврамова,

Уважаеми г-н Дойчев

            Уважаеми дами и господа от медиите,

През месец декември 2018 г. инициирахме подписка за провеждане на местен референдум в община Ямбол. За целите на подписката от общински съвет Ямбол бе поискана информация от ГД ГРАО за броя на населението с избирателни права с постоянен адрес в община Ямбол към датата на внасяне на подписката – 28.02.2019 г.  ГД ГРАО с писмо подписано от Иван Гетов – главен директор, съгласно Протокол от 21.03.2019г., сочи, че броят имкъм 28.02.2019г. е 69 405 души.

Съгласно решение № 207/30.11.2017г. на административен съд гр. Ямбол и писмо изх.№ 08-00-159/22.03.2017 г. ГД “ГРАО” общия брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес в община Ямбол към 23.02.2017г. е 70 433.
Съгласно РЕШЕНИЕ № 7-МИ от 09.09.2019 на Общинска избирателна комисия Ямбол във връзка с определяне броя на мандатите за общински съветници в община Ямбол, в ОИК Ямбол е постъпило писмо от общинска администрация Ямбол, заведено под.№ 1/09.09.2019 г. във входящия дневник на комисията, с приложена справка от ГД „ГРАО“ в МРРБ за населението на общината. В нея е посочен броя на населението с постоянен адрес към 16.07.2019 г., а именно: 84 232 души.
Съгласно данните на Националния статистически институт(НСИ) за последните 4-5 години град Ямбол (да се разбира община Ямбол) е намалял с почти 7 000 души!

Аз, а чрез мен и гражданите на община Ямбол, искаме да знаем:

  1. Как така от 28.02.2019г. до 16.07.2019г. (само за 5 месеца)  броя на населението с избирателни права с постоянен адрес в община Ямбол „скочи“ от 69 405 на 84 232 души (увеличение с 21,4%) – все по данни официално подписани от ГД ГРАО и използвани като доказателста в българските съдилища?!
  2. Тези „мъртви души“ – разликата от 14 827 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ) ДУШИ, ЗА КОГО СЕ „СТЯГАТ“ ДА ГЛАСУВАТ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ? КОЙ СИ ГИ Е ПОРЪЧАЛ И СЕ ГЛАСИ ДА ГИ СНАБДИ С „КОСТИНБРОДСКИ БЮЛЕТИНИ“?
  3. За какво ни е ГД ГРАО и защо въобще плащаме пари за да съществува тази дирекция след като явно брадвата ѝ не удря два пъти на едно и също място?
  4. Ще се допусне ли фалшифициране на изборите в община Ямбол на 27.10.2019г.?
  5. ИМАТЕ ЛИ ВОЛЯ И ЩЕ РАЗКРИЕТЕ ЛИ ВИНОВНИТЕ ЗА ИЗНЕСЕНИТЕ В СИГНАЛА ФАКТИ?

Приложения:

  1. Писмо на ГД ГРАО подписано от Иван Гетов – главен директор и Протокол от 21.03.2019г. към него;
  2. Решение № 207/30.11.2017г. на административен съд гр. Ямбол – http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=b3iOCIwRHOs%3D ;
  3. РЕШЕНИЕ № 7-МИ от 09.09.2019 на Общинска избирателна комисия Ямбол във връзка с определяне броя на мандатите за общински съветници в община Ямбол – https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/7/2019-09-09 ;
  4. Извадка от страницата на НСИ – демографска статистика за Ямбол – http://www.nsi.bg/bg/content/11431/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB

 

About the Author :

Leave a reply