Коректност и деятелност към проблемите на ежедневието

IMGP0496Непосредствено след заседанието на Общински съвет-Болярово (30 януари 2019 г.), се състоя първата за новата календарна година месечна среща на общинския кмет Х. Христов с кметовете и кметските наместници от населените места на община Болярово. Присъстваха и останалите членове на общинското ръководство – заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

Най-напред г-н Христов представи на местните управляващи в селищата на общината ни двамата новоназначени ръководители: Станислав Михов („Пожарна безопасност и защита на населението“) и Димитринка Денчева („Бюро по труда“). От своя страна те направиха кратки изявления и предоставиха телефонни координати за връзка с тях при необходимост – с цел подпомагане на деловата работа. Нека пожелаем на тези млади хора успешна професионална реализация и ведро работно ежедневие на територията на гостоприемната ни община, населена с хора трудолюбиви, а и родолюбиви!

След това г-н Христов апелира към местните ръководители от селата за съдействие относно очертаващи се възможности за трудова заетост за безработни лица – към Булгартрансгаз и към Регионалния исторически музей (Ямбол) – участие в предстоящи разкопки.

Обърнато бе внимание върху своевременното регистриране на лицата, пребиваващи временно в селищата. Също и справка за невъзстановените досега ремонти от „В и К“ изиска г-н Христов да бъде представена в близките дни (ако има такива). Нужно е също да се огледа състоянието на здравните кабинети – дали условията в тях са благоприятни за прегледи и здравни манипулации (във всяко отношение).

Трябва да бъде докладвано и за броя на новозакупените животни в селищата, където те бяха неразумно ликвидирани през лятото на злокобната 2018 г. Проблеми, актуални за съответните селища, поставиха административните ръководители на селата: Странджа, Оман, Дъбово, Ситово, Крайново, Мамарчево, Малко Шарково, Денница, Воден, Попово. Те получиха уверение за експресно съдействие с цел оптималното им мъдро решаване.

IMGP0494 IMGP0495

Бинка Величкова

About the Author :

Leave a reply