Концесията за спирките – сменени собственици, подозрително благосклонно отношение

DSC018732222222Разискването на концесията на спирките предизвиква традиционната апатия в послушната група на ГЕРБ в Общинския съвет и гневната реакция на групата на БСП. Подковани от спуснатите нареждания на кмета, първите не се интересуват от нищо, а другите от почти две години твърдят, че концесията не е изпълнена и трябва да бъде прекратена, но твърдението им е „като глас в пустиня”.

Същата сцена се разигра и на последната сесия, когато беше приета информация за изпълнението на концесионния договор и беше освободена внесената банкова гаранция.

Borovetz-4 От страна на гражданите обаче тази концесия се възприема по-скоро като едни непригодни спиркови заслони, които не предпазват нито от слънце, нито от дъжд, липса на разписание на автобусите на повечето спирки и едни все пак полезни павилиони, за тези, на които са необходими. Обикновено хората не се интересуват толкова от подробностите на концесионния договор, колкото от това полезно ли е за тях направеното. А то, за съжаление, е със спорен ефект.

Собствеността

Какво в действителност все пак се крие зад подозрителното благосколнно отношение на общината и лично на кмета Георги Славов?

На този въпрос бихме могли да намерим отговор само след справка в Търговския регистър, за да се установи как се е променяла собствеността на дружеството, което спечели концесията – „Телеинфоцентър”.

Договорът между общината и „Телеинфоцентър”, което първоначално е било еднолично търговско дружество, е сключен на 22 март 2011 г. Тогава собственик на капитала от 2000 лв. е била Силвия Петрова Баева от Бургас.

Drama-posoka-LIDL-BПо-малко от месец след сключването на договора на 12 април 2011 г. фирмата става дружество с ограничена отговорност, като Силвия Баева прехвърля дял от 200 лв. на съдружника Галин Димитров Димитров, а по стечение на обстоятелствата това е човекът, на когото кметът Георги Славов е поверил за управление личната си фирма „Баланс 37”. По-интерена е друга информация, посочена в Търговския регистър – основанието за прехвърляне на дялове е настъпило на 17 март 2011 г., т. е. дори преди сключването на концесионния договор.

Следващата смяна на собствеността отново не е случайна. Тя става на 31 юли 2013 г., ден след като Общинския съвет взе решение не да прекрати концесионния договор, защото изпълнението му се бави, а да удължи срокът за изграждане на спирковите заслони с 1 година. Тогава Силвия Баева прехвърля още 400 лв. дял на Галин Димитров, с което неговия дял става 600 лв., а нейния 1400 лв. Забележете отново основанието за вписаната промяна е настъпило по-рано и от самото решение  на 19 юли 2013 г.

Вероятно за да спрат атаките към кмета, че негов човек е във фирмата, към която проявява подозрителна благосклонност, на 12 февруари 2014 г. собствеността отново е сменена. Този път Галин Димитров излиза от фирмата като съдружник, на негово място, но вече с много по-голям дял влиза консултантска фирма от София „Грийн проджектс консултинг” ООД. Тази фирма вече притежава дял от 1800 лв., а Силвия Баева е останала с нищожните 200 лв. дял. Какво се крие зад имената на съдружниците в консултанската фирма никой не може да каже – капиталът от 100 лв. се разпределя между Александър Кацаров – 99 лв. и Ралица Божкова – Зия – 1 лв.

Явно кметът е решил да „излезе чист” от всички фирми, защото от 6 април 2015 г. неговото дружество „Баланс 37”, в което брат му държеше дял от 4500 лв., а съдружникът му и верен човек Галин Димитров 500 лв., вече е еднолична собственост на Галин Димитров.

Договорът

Според концесионния договор спирковите заслони е трябвало да бъдат изградени две години след подписването – т. е. до 22 март 2013 г. При направената проверка на 12 април 2013 г. от комисията за контрол е установено, че заслоните не са изградени и концесионерът не е платил дължимите 12 400 лв. като вноска за втората година.

Въпреки това вместо да се вземе решение да се прекрати концесията, според условията на която е необходимо неизпълнение на договора за повече от един месец, на заседание на Общински съвет на 30 юли 2013 г. се взима решение за удължаване на срока за изграждане на спирковите заслони с 12 месеца.

Към 20 март 2014 г. спирковите заслони все още не са били напълно изградени, но комисията за контрол редовно проверява извършеното и към началото на 2015 г. те вече са изградени с изключение на 1, който се бави заради водния цикъл в Каргона.

Според внесения доклад за изпълнението на концесията вече са изградени 79 от 80-те спиркови заслона и 30 павилиона от предвидените 32.

Досега концесионерът е платил 38 800 лв. такси, а извършената инвестиция е в размер на 1 524 394,71 лв. По концесионен договор в 16-месечен срок той трябваше да инвестира 1 480 740 лв., а последващите инвестиции в обекта след петата година да бъдат в размер на 470 000 лв.

Според договора концесионерът е внесъл гаранция от 10 % върху цялата дължима концесионна такса до 22 март 2036 г. , т. е. за срок от 25 години. По мои изчисления тя е в размер на 13 920 лв.  Същата тази гаранция беше освободена, въпреки многобройните нарушения и неизпълнение в срок на концесионния договор. Това стана с одобрението на мнозинството от общинските съветници от ГЕРБ и подкрепящите ги партии, въпреки възражението на съветниците от БСП, че концесионният договор на практика не е изпълнен.

Кое кара община Ямбол и лично кметът Георги Славов да бъде толкова благосклонен към концесионера можем само да гадаем, защото истински отговор на този въпрос никой няма да ни даде, но мотивите не са толкова непрозрачни, като се види как се е сменяла собствеността, макар накрая да е прикрита в никому неизвестни притежатели….

Диана Иванова

About the Author :