Консултации за предстоящите избори в „Тунджа“

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 27.08.2014 г. кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев проведе консултации с упълномощени представители на политически партии и коалиции за определяне броя и състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на избори за Народно събрание на  5 октомври 2014 година. Постигнато беше пълно съгласие както за съставите на СИК, така и за длъжностите в ръководствата на СИК.

Със заповед на кмета Георги Георгиев, в община Тунджа” са образувани 49 секционни избирателни комисии с утвърдени номерация, обхват и адрес. Броят на членовете в секциите е както следва:

17 секции по 9 члена =                  153 члена

27 секции по 7 члена =                  189 члена

5 секции по 5 члена =                     25 члена

Общо:                                    367 члена

Разпределението на членовете в СИК на парламентарно представените партии и коалиции от Община „Тунджа“ е:

ПП „ГЕРБ”                                                    142 члена

Коалиция за България                              125 члена

ПП „ДПС”                                                        54 члена

ПП „Атака”                                                      32 члена

Общо:                                     353 члена

Съгласно Изборния кодекс, разликата от 14 члена се предоставя на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” и Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”. 

Разпределението по длъжности в ръководство на СИК (председател, зам.-председател и секретар), е както следва:

ПП „ГЕРБ”                                        49

Коалиция за България                 49

ПП „ДПС”                                          31

ПП „Атака”                                        18

About the Author :