Консултации за определяне състава на РИК

 

9.8.2014 003

Във връзка с предстоящите избори на народни представители, в Областна администрация Ямбол се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия за 31-ви Ямболски изборен район. Консултациите бяха свикани от областния управител инж.Николай Пенев на основание чл.60, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №652-НС от 6.08.2014 г. на ЦИК.

 

В тях участваха упълномощени представители на четирите парламентарно представени партии и коалиции- ПП „ГЕРБ”, КП „Коалиция за България”, ПП „ДПС” и ПП „Атака”, както и на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени – Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”.

 

Съставът на РИК за 31-ви Ямболски изборен район е с общ брой 15 члена, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. По време на консултациите упълномощените представители на партии и коалиции представиха писмени предложения за състав на РИК, при следното съотношение: ПП „ГЕРБ” – 5 членове, КП „Коалиция за България” – 5 членове, ПП „ДПС” – 2 членове, ПП „Атака”,  Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”- по 1 член.

 

За председател на РИК-Ямбол от ПП „ГЕРБ” предложиха Мариана Христова, за заместник-председател беше предложен Мехмед Мехмедов /ПП „ДПС”/, а за секретар – Дженко Дженков /КП „Коалиция за България”/ и Марияна Петрова /ПП „Атака”/.

 

На консултациите не беше постигнато съгласие за ръководството на РИК-Ямбол. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, областният управител инж.Николай Пенев ще изпрати в ЦИК представените документи и изготвени

я протокол, а окончателният състав на РИК следва да бъде определен от ЦИК.

About the Author :