Консултативни срещи за ключови ръководни кадри

 

 

Ямбол, 30.11.2021 г.

         От края на м. ноември 2021 г., Ямболската червенокръстка организация провежда поредица от обучения и консултативни срещи за ключови ръководни кадри от петте общински организации на БЧК – Ямбол.

         Основната цел е подготовка за провеждане на общите събрания от отчетна кампания 2021/2022г., чрез предоставяне на необходимата информация, указания, насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи, в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.

         Специалист от Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол запозна представителите на общински ръководства с основните изисквания, процедури за законност, сроковете за отчитане и други важни въпроси, свързани с осъществяването на отчетните Общи събрания на общинските организации на БЧК.

         В дневния ред на консултативните срещи са включени теми, свързани с моментното състояние на общинските структури, осъществените доброволчески инициативи през годината, която отново преминава в условията на пандемия от COVID 19 и наложени ограничителни мерки.  Обсъдиха се често срещани трудности и проблеми в работата на дружествените ръководства и предприетите действия за тяхното минимизиране.   

         Срещите се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки и изискването, участниците да разполагат със зелен сертификат за завършен ваксинационен цикъл или преболедуване.   

About the Author :

Leave a reply