Консултативен кабинет връща деца в училище

DSC02808Н.К. е на 13г. Ученичка в V клас . През новата учебна година е посещавала училище само …два дни. Извинените й отсъствия са  234, всички останали – неизвинени. Има отпусно свидетелство  за напускане на училището и е насочена към друго училище. Но не се явила. И загубила всякаква възможност за приключване на първия срок, от там и на учебната година.

Д.С. е в 7 клас. С отпусно свидетелство  заради множество неизвинени отсъствия  и с обещание да се запише в друго училище. Но от 17 декември до 30 януари не прави никакви постъпки за това.

Това са само два  случаи на деца от община Стралджа с много неизвинени отсъствия, които Консултативния кабинет при МКБППМН разгледа. Търпеливо, сериозно и с голяма загриженост за децата. С една цел – да се върнат в училище и да продължат образованието. Родителите, засрамени, че не са могли да овладеят децата, смутени, че се налага да се изправят пред комисията, търсеха оправдание и очакваха помощ.  Срещнали разбиране те споделяха трудностите по възпитанието на децата си. Едната от майките не крие, че посягала на дъщеря си само  и само да я „вкара в пътя”. Семейството загубило детските добавки и социалните помощи заради непосещението на училище. И от бедно става още по-бедно. Другата, на ръце с малко бебе, не се смущаваше от това, че дъщеря й е с грим и с мобилен телефон в ръка. Още по-малко, че може да загуби годината.

Двете деца са под заплаха да останат на улицата , неграмотни и подвластни на пороците. Членовете на Консултативния кабинет са решени да водят битката за тях до край. Налага се мнението, че  родителската незаинтересованост трябва да се накаже. И това да бъде „обица на ухото” и на възрастните, и на  децата.

„Целта на Консултативния кабинет не е да „чете конско”, да назидава, да плаши, а да съветва и помага за  връщане на децата в училище”, категоричен е Георги Петров, секретар на МКБППМН. И той, и колегите му педагози, членове на Консултативния кабинет, са доволни, че респекта предизвика заявено желание за връщане на малките в училище. „ Ние се стремим към такъв ефект. Всяко върнато в училище дете е спасено за обществото! И доказателство за необходимостта на тези форми за възпитание и контрол”, считат опитните членове на кабинета.

Консултативният кабинет към МКБППМН в Стралджа  съществува от 2007година. Анализът показва, че   проведените заседания  и срещите с провинили се ученици и техните родители са станали причина за поправка в поведението на десетки деца. Не само това. Периодично  в Консултативния кабинет  се изслушват и деца , и възрастни с различни проблеми, дават се указания и конкретна помощ.

About the Author :