Конкурс за толерантност „Слънцето свети за всички“

DSC03244По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ стартира конкурс за толерантност под надслов „Слънцето свети за всички“, съобщи на брифинг кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев. Конкурсът е свързан с важни дати от международния правозащитен календар: 13 ноември – Световен ден на доброто, 16 ноември – Международен ден на толерантността и 20 ноември – Международен ден на правата на детето. Насочен е към ученици от общината, които вярват, че добротата и приятелството са важни неща в живота, които са убедени, че взаимното уважение и разбирателство правят хората по-човечни. Своята позиция децата могат да изразят чрез кратко послание, стих, приказка, есе, рисунка, снимка, презентация, случка от ежедневието.

Творбите (индивидуални и колективни) за участие в конкурса се представят в сградата на общинска администрация „Тунджа“ – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1, ет.2, стая 204 – Цветанка Алексиева до 10.12. 2014 година.

About the Author :