Конкурс за рисунка “Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер”

Ямбол, 8.01.2020 г.

Поредното издание на конкурса за рисунка “Моята Кукерландия – Нарисувай ми кукер” обяви НЧ “Съгласие-1862”-Ямбол.

Конкурсът се провежда всяка година в Ямбол като инициатива на НЧ ”Съгласие-1862”  със съдействието на ОЦИИД-  с. Кабиле и е част от Международния Маскараден фестивал „Кукерландия”, организиран от Община Ямбол и Община Тунджа.

Творбите се предават до 21 февруари 2020 г. Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, училища, студия, клубове, школи и др.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи: I възрастова група – от I до IV клас; II възрастова група – от V до VIII клас.

Използват се всички видове техники върху картон. Форматът на рисунките трябва да е минимален 21/30 см, максимален – 35/50 см.

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса.

На гърба на рисунките трябва да има следната информация:  име и фамилия на участника, институция, клас, телефон.

Критериите за оценяване са: композиция, оригиналност, техническо изпълнение.

Присъждат се награди от организаторите и спонсори за 1, 2 и 3 място за двете възрастови групи.
Отчитането на резултатите и обявяването на победителите ще стане в 17,00ч. на  27.02.2020г. в сградата на НЧ “Съгласие 1862”.

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за конкурса ”Моята Кукерландия”.

E-mail:[email protected]

About the Author :

Leave a reply