Конкурс “Да опазим планетата чиста”

saglasie210 април 2019 г. е крайният срок, до когато могат да се изпращат произведенията на участниците в конкурса за млади художници и литератори „Да опазим планетата чиста“.  Конкурсът се провежда всяка година в Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол, Община „Тунджа” и Училища „Европа” гр. Ямбол. Той е посветен на Деня на Земята – 22 април.

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.

Възрастови категории за двата раздела на конкурса са:

І възрастова група –  до ІV клас

ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас

ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас

Конкурсът е в два раздела: изобразително изкуство и литература.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.

В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове техники върху картон. Формат на рисунките: минимален 21/30см,  максимален 35/50см.

В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе, стихотворение. Обем на литературните творби – до три страници.

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.

За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, нституция, клас, телефон.

Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава –  за двата раздела.

Критерии: в раздел „Изобразително изкуство” – композиция, живописен стил, оригиналност;  в раздел „Литература”- спазване на изискванията за избрания от участника жанр.

Награди се дават за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Връчва се специална награда на Училища „Европа” гр.Ямбол – годишна стипендия за обучение по английски /немски/ език.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 април 2019 година от 17:00часа в НЧ”Съгласие 1862” гр.Ямбол.

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за Конкурса  за млади художници и литератори ”Да опазим планетата чиста”.

е-mail:[email protected]

За повече информация:

НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел. 046664127; 046664126 и на сайта на читалището  www.saglasie1862.org

 

About the Author :