Коневец загуби най-стария от трите вековни дъба

 

„Тунджа“, 01.09.2021 г.

Тунджанското село Коневец остана без най-стария от трите вековни дъба, след като мълния го разцепи на две. В момента тече процедура по заличаването му от регистъра на вековните дървета.

При среднощна буря преди повече от месец страшен тътен разтресъл селото и на сутринта всички с ужас видели, че най-високият и най-старият от трите вековни дъба е унищожен, защото е разцепен на две от мълния, разказва кметският наместник Йовка Желева.

Дървото е от вида обикновен летен дъб, реалната му възраст е 380 години, високо е 25 метра, периметърът му е 5,7 метра, в регистъра не са посочени данни за диаметър.

Преди 50 години трите вековни дъба в Коневец са вписани официално в регистъра на вековните дървета, като заповедта е обнародвана през август 1961 г. в Държавен вестник.

От община „Тунджа“ са започнали процедура за заличаването на унищожения дъб от регистъра на вековните дървета, който се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

Необходимо е да бъде издадена заповед, която отново трябва да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Останалите два вековни дъба в Коневец не са засегнати от бурята. Единият от тях е на 360 години, висок е 20 метра, периметърът му е 5,7 метра, другият е на 340 години, с височина 18 метра и периметър 3,8 метра.

На територията на община „Тунджа“ досега имаше 9 вековни дървета, вписани в регистъра – 5 обикновени летни дъба в землището на Каравелово, 3 в Коневец и една вековна черница в землището на Скалица.

 

About the Author :

Leave a reply