Компенсират 302 работници по проект “Запази ме”

Ямбол, 22.01.2021 г.

Общо 302 работници и служители от Ямболска област ще бъдат компенсирани по 80 одобрени заявления от работодатели по време на неплатения им отпуск по проект „Запази ме“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и предоставя безвъзмездна финансова помощ за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени ограничения в условията на епидемичната обстановка.

Тази мярка стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, като компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. С промените в края на месец декември периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира с последните заповеди на министъра на здравеопазването, като се удължи до края на месец януари. Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. Тази промяна ще се отрази положително на лицата с осигурителен доход над минималната работна заплата. Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими сектори.

Заявленията са одобрени до 15 януари 2021 г.

About the Author :

Leave a reply