Комисия одобрява кандидати за доброволно формирование

IMGP5383На 12 март 2014 година от 10 часа комисия, назначена със заповед на кмета на общината Христо Христов, разгледа кандидатурите за доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Председателят на комисията Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) откри заседанието и обсъди с членовете Мария Чанева (секретар на общината), Лиляна Атанасчева (специалист „Гражданска защита” и ОМП при община Болярово) и Стоян Тенев (началник РС ПБЗН – Ямбол) подадените документи на кандидатите. Одобрени бяха кандидатурите и на петимата подали документи. Предстои да се проведе обучение на младите мъже, одобрени за новото формирование, след което те могат да участват в ситуации, налагащи тяхната помощ при повикване. Това формирование ще е второто за община Болярово. Вече има едно успешно действащо и това ще е допълнително от помощ в подобни ситуации.

Лора Величкова 

About the Author :