Комисията по заетост утвърди предложението за държавен план-прием за 2015/2016 г. в област Ямбол

oblasna_admin_YambolКомисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием на област Ямбол за държавните професионални гимназии и държавни, и общински училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация за учебната 2015/2016 година,на днешното си заседание.

Планираните паралелки в област Ямбол след 7 клас са 22 – 15 профилирани и 7 професионални. След 8 клас планираните паралелки са 24 – 20 професионални, 1 профилирана и 3 – непрофилирани паралелки.

Комисията по заетост подкрепи и предложенията за формиране на две защитени професии. Това са паралелка в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ Ямбол – защитена професия „машинен техник“ и паралелка в Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм Ямбол – защитена професия „сервитьор–барман“.

В учебната 2015/2016г. учениците от областта ще имат възможност да се обучават и по две нови професии – „офис мениджър” в ПГИ „Г.С.Раковски” Ямбол и „сервитьор-барман” в ПГХТТ Ямбол

Заседанието на комисията е свикано на основание на чл.5 и чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и чл.9 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. То се ръководи от председателя на Комисията по заетост заместник-областния управител Диана Динкова.

Миналата седмица на работна среща организирана от областния управител съвместно с РИО Ямбол, директорите на училищата, бюрата по труда, синдикатите и работодателски организации, бяха обсъдени проблемите по  координиране на дейностите по провеждане на държавната политика по образование и обучение в област Ямбол и държавния план-прием за учебната 2015/2016 година.

About the Author :