Комисията по заетост разгледа и оцени заявките по проект „Обучение и заетост“ за област Ямбол

IMG_1959Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание разгледа, оцени и класира подадените заявки за участие на работодатели по проект „Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

По схема „Обучения и заетост“ се наемат безработни лица на възраст над 29 години. В първия етап на проекта, който стартира на 16.05.2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната.

Максималният брой лица, които могат да се наемат от страна на един работодател, е шест. За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя.

Приоритетните целеви групи безработни лица са:

  • с основно или по-ниско образование;
  • продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
  • безработни лица на възраст над 54 години.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки от работодателите от областта се разгледат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база ясни и конкретни критерии, посочени в утвърдена Методика за оценка на заявки от работодатели.

Комисията по заетост в област Ямбол разгледа и оцени 106 подадени заявки за наемане на безработни лица, за 274 работни места. В определения за област Ямбол финансов ресурс Комисията определи за финансиране 37 фирми за 117 работни места. Останалите кандидатствали работодатели остават в резервен списък, при отказ на работодател от класираните.

About the Author :