Комисията по досиетата откри 15 сътрудници на Държавна сигурност в Елхово

sn-DOSIETAКомисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически служби в местната власт провери 225 лица от община Елхово, които след 10 ноември 1989 г. са заемали ръководни постове като кметове, зам.-кметове, секретари или общински съветници (решение №2-1055 от 19 септември 2017 г.).

Установена е принадлежността на 21 лица. От тях комисията е обявила данните за 15 сътрудници, а 6-ма са починали и в този случай по закон информацията не се разгласява публично.

Сред разкритите сътрудници са: Георги Петров Трънков – кмет на кметство Трънково до 10.1991 г.; Ничо Димитров Ничев – секретар на община Елхово до 1990 г., член на ВрИК Елхово от 1990 г. до 1991 г., общински съветник от 1991 г. до 1995 г., секретар на община Елхово от 1996 г. до 2000 г.; Христо Атанасов Бараков – секретар на община Елхово от 1990 г. до 1991 г.; Христо Димитров Гечев – общински съветник от 1991 г. до 1999 г., кмет на кметство Гранитово от 1999 г.

Установени са и 11 общински съветници по различно време – Георги Димитров Георгиев – от 2007 г.; Георги Михалев Трендафолов – до 1990 г.; Димитър Георгиев Димитров – от 1999 до 2003 г.; Йордан Желязков Йорданов – до 1990 г., Костадин Жечев Жечев – до 1990 г.; Къню Русев Маджуров – от 1991 до 1999 г.; Петър Григоров Петров – от 1991 до 1995 г.; Петър Тодоров Гръков – от 1991 до 1995 г.; Стоян Христов Бакалов до 1990 г.; Стоян Янев Камбуров – до 1990 г. и Янко Иванов Илчев – до 1990 г.

Комисията е установила и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 6 лица, данните за които не подлежат на публикуване.

About the Author :