Командированите полицаи носят приходи

11Командированите полицаи за охрана на границата рязко са увеличили броя на нощувките в местата за подслон и настаняване в региона за ноември 2013 г., показва и статистиката. Общият брой на нощувките за месеца възлиза на 8900, или със 146.6% повече в сравнение с ноември 2012 г.. Приходите от нощувки през ноември 2013 г. в Ямболска област са 284 хил. лв., като от български граждани те са 217 500 лв., а от чужди – 66 500 лв, съобщават от Териториално статистическо бюро в Ямбол.
През ноември 2013 г. в област Ямбол са функционирали 20 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  415, а на леглата – 745. В сравнение с ноември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се запазва, а на леглата в тях се увеличават със 7.3%.
С най-голям относителен дял от реализираните нощувки в средствата за подслон и места за настаняване от чужденци през месец ноември 2013 г. в област Ямбол е Естония – с 11.5%. Следват Нидерландия – с 10.5%, Турция и Словакия – по 9.4%, Унгария – с 6.9% и Латвия – с 6.7%. Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2013 г. се увеличават с 46.8% в сравнение със съответния месец на 2012 г. и достигат 1800. Те са реализирали средно по 5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 355, а пренощувалите българи са 1400. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.9 нощувки, а българските – средно по 5.6 нощувки.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2013 г. е 40.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 22.7 %.

About the Author :