Колко струва на гражданите управлението на инат?

ob6tina YambolКолко струва на гражданите управлението на инат е логично да се запитаме, когато виждаме как действа община Ямбол и изцяло подчиненият й Общински съвет – не в името на законността и удобството на хората, а напук.

Припомняме, че още на 28 април 2017 г. Административен съд – Ямбол отмени пет текста от Наредбата за таксите и услугите в Ямбол, защото противоречат на закони, които са административни актове от по-висока степен.

Сред отменените текстове беше чл.21 ал.3, който предвижда, че „за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения – сенници, чадъри, тенти и др., се заплаща еднократно депозит (при получаване на разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения) в размер на 150 лв. за разноски за премахване на обектите”.
Отменен е и чл. 25 ал. 2 т. 1 за таксите в детските градини, която определя „постоянна част – 10,00 лв. (за разходи по издръжка на групите, независещи от посещаемостта в тях), независеща от броя на присъствените дни на детето”.
Сред отменените текстове е и целият чл. 51 от Наредбата, който в 12 точки определя таксите за ползване на Регионалната библиотека, като съдът счита, че Общинският съвет е определил цени на услуги, а не такси, както се изисква от Закона за обществените библиотеки. Съдът счита и че е незаконосъобразен и исканият депозит от 20 лв. за читатели без постоянен адрес в Ямбол.
Частично е отменен и чл. 54, в частта „виновните лица се наказват глоба от 50 лв. до 500 лв.” и „ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание”, тъй като той определя глоба по-висока от посочената в Закона за местните данъци и такси, където глобата е от 20 до 200 лв.
Отменен е и целият чл.55, който регламентира глобите, ако физическо или юридическо лице ползва повече съдове за отпадъци от заявените. Според закона при такива нарушения се заплаща дължимата такса, а не по-висока финансова санкция.

Вместо да коригира законността на Наредбата, защото няма как да се спечели такова дело на по-горна инстанция, щом текстове от наредбата противоречат на законите, община Ямбол на инат реши да обжалва това решение, за да протака изпълнението му и изпълнителят на волята на кмета – председателят на Общински съвет – Ямбол обжалва пред Върховен административен съд, който логично на 16 юли 2018 г. потвърди и остави в сила решението на Ямболски административен съд.

По този начин близо година и 3 месеца родителите (б. р. през миналата учебна година в детските ясли и градини в Ямбол е имало 2256 деца) трябваше да плащат незаконните  10 лв. на месец дори децата им да не посещават детска градина; собствениците на заведения трябваше да дават незаконните 150 лв. депозит за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения; читатели на библиотеката, които не са от Ямбол, да дават незаконен депозит от 20 лв. и т. н., и т. н. според отменените текстове на наредбата.

Отделно общината трябва да плати и над 1000 лв. присъдени разноски за адвокатско възнаграждение, защото е загубила делото.

Същото това дело и обжалването пред ВАС беше използвано като мотив да не се предвижва предложението на БСП за отмяна на таксите в детските градини и ясли, нещо, което ще бъде в полза на родителите. Едва след решението от 16 юли председателят на Общински съвет – благоволи да качи в сайта на община Ямбол предложението, което по закон трябва да бъде оповестено на гражданите  и да е достъпно поне 1 месец. На 5 септември групата на БСП официално входира в Общински съвет предложението си за отмяна на таксите, но тепърва ще видим какви пречки ще му организира общината, защото практиката показва, че кметът на Ямбол и подчинения му Общински съвет не позволяват в него да прехвръкне нещо различно като идея от техните, т. е. пак на инат вероятно ще го отхвърлят.

Ние като граждани обаче трябва да се запитаме колко ни струва това управление на инат?!

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply