Колко скъпа е реконструкцията на уличното осветление? Каньо Канев твърди, че се готви кражба на 5,5 млн. лв.

DSC08175С много неясноти и абсурди е забулена реконструкцията на уличното осветление на Ямбол, за което кметът иска да дава по-голяма част от заема, който възнамерява да тегли. На второто обществено обсъждане за 9 млн. евро заем, проведено на 2 ноември, Георги Славов съзнателно не конкретизира сумите на отделните обекти, но на първото заяви, че за осветлението ще отидат към 7 млн. лв. В същото време се оказа, че година и половина преди да осветли, че възнамерява да даде толкова много пари за осветление е обявил обществена поръчка, избрал е изпълнител и е сключил договор още на 28 ноември 2016 г. Според този договор с ДДС дори сумата за реконструкцията на уличното осветление ще стигне 8,4 млн. лв.

Никой не оспорва дали Ямбол се нуждае от ново улично осветление, но цялата процедура е толкова опорочена, че мирише отвсякъде.

Още при обявяване на поръчката, включваща и проектиране, в прословутата таблица 1, което е образец на общината за изготвяне на ценово предложение, става ясно, че тя залага лампи, които са от вече остаряла и неизползваща се технология – натриева лампа високо налягане. Когато участниците в процедурата питат дали ще се допусне тези лампи да се заменят с по-новите осветителни тела LED, които са най-ефективната и енергоспестяваща технология, отговорът на общината е, че точно тези позиции в таблица 1, касаещи двата вида осветителни тела натриева лампа високо налягане 50 W и 70 W, са необходими за определяне на икономически най-изгодната оферта, съгласно утвърдената методика.

По време на самата обществена поръчка, в която участват Обединение „Улично осветление” – Ямбол, фирма „Етралукс” и обединение „Дамполис”, на 30 септември 2016 г. са отстранени двамата участници заради несъответствия с изискванията на възложителя – общината, и затова не е разгледано техническото им предложение. Използван е усъвършенстваният начин неудобните участници да се премахнат преди да се отвори офертата им, за да не се види колко неизгодна е тази, която трябва да спечели.

След като печели обществената поръчка обединение „Улично осветление”,  в което влизат ямболската фирма „Елтър” и софийската  „Улично осветление” ЕАД, изготвят проект, в който заменят остарелите осветителни тела с по-новата технология, но вероятно само на тях им е било ясно, че това може да стане.

Отделно начинът за изготвяне на ценовото предложение включва напомпани с пъти цени на нещата, които имат малък коефициент и нереално намалени цени на нещата, които имат по-голям коефициент, т. е. дават повече точки.

Проблемът обаче е защо общината прави обществена поръчка за 7 млн. лв. при условие, че има възможност за сключване на т. нар. ЕСКО договор, при който не се плаща нищо за изграждане на уличното осветление, а се плаща само цена за консумацията и изпълнителят си избива вложените средства от разликата на спестената енергия.

Каньо Канев, който се занимава с улично осветление, твърди, че реконструкцията на уличното осветление струва не повече от 1,5 млн. лв.. Той заявява, че се подготвя кражба на 5,5 млн. лв. без ДДС. Канев е говорил и с фирми, които се занимават с ЕСКО договори, и те са заявили, че подобно осветление струва не повече от 1,3 млн. лв. Според тях то може да се изплати за 4 години, докато според сключения договор възвръщаемостта на инвестицията е за срок от 16 години.

Вероятно точно тази неудобна истина не искаше да прозвучи от трибуната на общественото обсъждане на дълга кмета и затова извика полиция да изхвърли Каньо Канев.

Но ние като граждани, от чийто данъци ще се плаща дълга, не може да не питаме защо кметът иска да направи скъпо и прескъпо улично осветление, но с нашите пари. И не трябва ли, когато се харчат обществени средства да се търси наистина изгодната за града оферта, а не за изпълнителя и за общината, където вероятно ще потъне разликата.

Неудобни въпроси, които кметът Георги Славов нито иска да чуе, нито иска да им отговори….

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply