Колко недействителни са сигналите за изборни нарушения?

Diana1Случилото се лично на мен днес ми доказа колко недействителни са сигналите за изборни нарушения и затова се чувствам длъжна да го направя достояние на повече хора, за да се научи, ако поне няма справедливост по друг начин.

Днес гласувах в секция номер 1 в ОУ „Димчо Дебелянов”. Няма да коментирам това, че бюлетината, която ми беше дадена, беше откъсната малко преди аз да застана пред члена на СИК, който се беше заел с това, и ми я дадоха вече скъсана, сгъната и пред мен сложиха първия печат, но може причината да е у мен, че съм се разсеяла и не съм била бдителна. Затова и не видях кога са ми откъснали отрязъка с номера на бюлетината, но при излизането ми от тъмната стаичка и удрянето на втория печат видях, че го няма отрязъка и на всеслушание попитах защо не го откъсват пред мен. Двете жени, които се занимават с това в комисията, ми заявиха, че отрязъкът се откъсва преди да се влезе в тъмната стаичка и дори заспорихме, защото от указанията по телевизията аз бях разбрала друго. Същото се случи и със съпруга ми, който гласува след мен и неговият отрязък беше откъснат предварително и сложен в кутията преди да излезе. Странното беше друго, че на предните избори същата тази комисия, членовете на която са почти все едни и същи, действаха по друг начин и късаха отрязъка след като излезем от тъмната стаичка, защото идеята е да се свери номера с този на кочана, защото в противен случай може да се пусне бюлетина, вкарана отвън.

Веднага се обадих до РИК, за да попитам как е правилно и подадох сигнал, че в първа секция не правят така.

С изненада научавам, че „при извършената на място проверка от РИК никой от членовете на комисията не потвърдил сигнала. Било обяснено, че предварително само прегъват номерчето на бюлетината, за да улеснят откъсването му. Затова сигналът се смята за неоснователен”.

Явно е, че членовете на комисията не са искали да си признаят, че са сгрешили, не вярвам чак да е имало умисъл по този начин да се правят шашми, но лично за мен е неясно защо са излъгали. Още повече, че разговорът ни беше на достатъчно висок глас и вероятно са го чули както двете жени, които направиха нарушението, така и другите членове и дори застъпниците. Странно е и друго, дори и да си признаят за грешката, членовете на СИК, които са я допуснали, не могат да бъдат глобени или санкционирани и затова не е ясно защо се налага да лъжат.

Ако нещо, което съм видяла с очите си и се е случило на мен, е обявено за неоснователно, как тогава да повярваме, че и другите сигнали са неоснователни? Защото, ако за членовете на тази комисия това е една невинна лъжа, за мен вече е под въпрос доверието ми в тяхната компетентност и в техния морал, защото не се знае в какво още могат да излъжат, след като са склонни да го направят за едно, явно не им пречи да го направят и за друго. А това поставя на съмнение и правилното отчитане на изборните резултати….

Така че призовавам и членовете на РИК по-внимателно да определят кой сигнал е неоснователен, защото в противен случай ще е безсмислена тяхната контролна функция.

Диана Иванова

About the Author :

1 Comment to “Колко недействителни са сигналите за изборни нарушения?”
  • Русева
    March 26, 2017 - Reply

    Потвърждавам казаното от Диана Иванова. Гласувам в същата секция 1 и ъгълчето на бюлетината бе откъснато и пуснато в малката кутия, преди да ми бъде дадена за да гласувам. След това бе сложен първия печат.

Leave a Reply to Русева Cancel reply