Коледно надиграване в ГПЧЕ “В. Карагьозов”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСборният отбор  на  десети и единадесети клас  спечели Коледното надиграване 2015г. Десетото издание на  коледното надиграване се проведе в ГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол. Началото беше поставено от учителя по физическо възпитание и спорт г-н Иван Ангелов, а в последните години традицията се продължава от група преподаватели: г-жа Снежана Илиева, г-жа Стоянка Стефанова, г-жа Мария Плочева, г-жа Диана Иванова, г-жа Радка Иванова.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ надиграването участваха 6 отбора: на пети, шести, седми, осмите, деветите класове, сборен отбор на 10 и 11 клас и отбор на учителките. Професионално жури в състав: г-жа Диана Динева, г-жа Красимира Бошева от ТА „Тунджа”, г-жа Снежана Илиева и г-н Иван Ангелов, оценяваше представянето на отборите. В програмата си всеки отбор представяше  2 хора от различни фолклорни области.

Наградите за отборите бяха осигурени от Училищното настоятелство.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :