Коледен базар на БМЧК

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъв връзка с реализиране на основните насоки за работа на БМЧК през 2015г. – подпомагане на социално уязвими деца от обществото, БМЧК – Ямбол проведе Коледен благотворителен базар в партньорство с Център за настаняване от семеен тип “Слънце” гр. Ямбол. По време на базара се разпродаваха ръчно изработени картички и сувенири, изработени от доброволците на БМЧК и децата от Център за настанява от семеен тип / ЦНСТ / гр. Ямбол. Сумата събрана в касичката на БЧК е в размер на 940,71лв. и ще бъде предоставена на децата от ЦНСТ за задоволяване на основни техни потребности.

                                                        Г. Георгиева

About the Author :