Коефициентът на икономическа активност в област Ямбол намалява с 5,5% през 2018 г.

 768x432През 2018 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 49.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 68.0% и намалява с 5.5 процентни пункта в сравнение с 2017 година, съобщават от националния статистически институт.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2018 г. са 45.8 хил. души. Коефициентът на заетост (15 – 64 навършени години) е 62.3% и намалява с 5.6 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 51.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 50.5% и намалява с 4.2 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2018 г. са 47.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 46.3% и намалява с 4.2 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

Безработните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2018 г. са 4.2 хиляди души. Коефициентът на безработица (15 и повече навършени години) е 8.2% и се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2017 година.

About the Author :

Leave a reply