Коефициентът на безработица в областта е паднал с 4,6 % за една година

bezrabotizaКоефициентът на безработица в област Ямбол през миналата година ( при хората между 15 – 64 навършени години) е 7.6% и намалява с 4.6 процентни пункта в сравнение с 2015 година, съобщават от Териториално статистическо бюро-Ямбол. Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.2 хил. души.

През миналата година икономически активните лица в този възрастов диапазон в областта са 55.1 хил. души. Коефициентът на икономическа активност е 71.7% и се увеличава с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2016 г. са 50.9 хил. души. Коефициентът на заетост е 66.2% и се увеличава с 3.4 процентни пункта в сравнение с 2015 година.

About the Author :

Leave a reply