Ковид-кризата намали с над 1,7 млн. лв. приходите на община Ямбол

Извънредното положение и последвалата го извънредна епидемиологична обстановка от 13 март досега се отрази върху собствените приходи на община Ямбол.

До края на май постъпления на община Ямбол са намалели с 1 786 386 лв., спрямо същия период на 2019 г., показват месечните отчети на бюджета, публикувани в сайта на община Ямбол.

През изминалия месец отчетените собствени приходи на общината са 6 900 271 лв., докато година по-рано са били 8 686 657 лв.

Данъчните приходи са намалели с 938 338 лв. – през май 2020 г. са 3 123 139 лв., а година по-рано – 4 061 477 лв. Припомняме, че заради Ковид – кризата плащането на данъци с отстъпка е удължено до края на юни и вероятно заради това и гражданите отлагат внасянето им.

Другите приходи са намалели с 874 816 лв. – до май тази година те са 3 643 169 лв., а предходната година – 4 517 985 лв. От тях само 473 032 лв. са приходи от собственост, докато година по-рано са били 626 816 лв. В това число приходите от наеми на имущество и на земя са 217 289 лв., а общината опрости наема на фирми, чиято дейност е прекратена или засегната заради кризата.

Приходите от такси са 2 569 404 лв., с 596 098 лв. по-малко спрямо предходната година.

По-малко са и постъпленията от продажба на нефинансови активи – до май тази година те са 599 686 лв., година по-рано са били 865 688 лв.

Що с отнася до трансферите от централния бюджет общината е получила с 3 335 682 лв. повече през тази година, спрямо предходната. До май 2020 г. държавата е дала на община Ямбол 21 304 727 лв., докато година по-рано средствата са били – 17 969 045 лв.

Разходите на общината са намалели само със 114 715 лв. До края на май тази година общината е изразходила 21 275 444 лв. Разходите за персонала са се увеличили с над 1,45 млн. лв., вероятно заради увеличение на заплащането спрямо миналата година, защото още от началото на годината имаше намаление в числеността на персонала. Само за заплати са изразходени 11 417 126 лв., което е с над 900 хиляди лева повече спрямо миналата година.

Издръжката обаче е намалена с над 2 млн. лв. – до май тази година за издръжка са дадени 4 023 691 лв., докато през миналата година разходите за нея са били 6 090 708 лв.

Увеличение има и в капиталовите разходи – до май тази година общината е изразходила 266 297 лв. при план 4 007 158 лв., но година по-рано реализираните до май обекти са били само за 114 781 лв.

На този етап не е ясно точно колко са разходите на общината за борбата с коронавируса. До края на април те са били 21 639 лв., като 17 250 лв. са дошли от целеви дарения от фирми и граждани.

11 490 лв. от тях са дадени за дезинфекция, 5760 лв. за бързи тестове, а 4389 лв. за маски на служителите на общината и на общински структури.

Не бива да забравяме обаче, че в Ямбол истинската криза настъпи през май, защото на 4 май бяха регистрирани накуп 11 положителни проби – до тогава случаите в целия регион бяха само 16, а сега вече са 166.

Тепърва общината е добре да даде отчет на гражданите как се е отразила Ковид – кризата на бюджета – не само на приходите, но и на разходите.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply