КНСБ представи в Ямбол “Парламента на работеща България”

22222За представяне на проекта “Парламента на работеща България” днес, 2 октомври 2019 г., в Ямбол бяха Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ и Огнян Атанасов, национален секретар по безопасни условия на труд и здраве при работа.

КНСБ започва иновативна форма за общуване с българските работници и служители, която е извън синдикалните механизми, съобщи Пламен Нанков. “Правим го, защото си даваме сметка, че 75 процента от българските работници и служители не са синдикално представени под никаква форма. Смятаме, че има широк набор от въпроси, които остават извън пряката ни синдикална дейност, а те са от особена важност за хората. Идеята е да направим такъв формат на дискусия, който да бъде свободен, хоризонтален – няма членство в този форум, който сме нарекли  “Работеща България”, няма и ръководство, няма изкуствено задаване на теми от наша страна. Искаме през обединение на съществуващите форми на представителство на работниците да дадем възможност на активни, мислещи хора не само да споделят своите проблеми, но и да можем заедно да ги разрешим с това, което разполагаме – законодателни промени и когато става въпрос за решаване на проблеми в предприятие”, поясни вицепрезидентът на КНСБ.

Ямбол е един от първите градове, в които се представя тази иновативна форма на общуване с работниците и служителите. При досега проведените срещи са били поставяни интересни проблеми. В един град поставили въпроса докъде са правата на работника да ползва социални медии, докато е на работа, каква е допустимата реакция на работодателите. Някъде работодателите стигат до там да отнемат телефоните на своите служители, което пък възпрепятства връзката на работника със семейството му. Стигнало се е до консенсус, че е нужен взаимно приемлив компромис, вариант за решение. Другаде са поставили проблем с лошото разпределение на спирките в индустриалната зона. Неудобството е било отстранено. Представителите на КНСБ бяха категорични, че няма да се занимават единствено с политически и партийни въпроси.

Проектът Парламент на работеща България” е финансиран от ОП “Добро управление”. Общата му стойност е 83 656 лв.

 

About the Author :

Leave a reply