Кметът пита Лозенец за базата „Стралджа – Мараш”

DSC08631aОбщина Стралджа, ОбС и жителите на с. Лозенец продължават битката за недопускане възстановяването на злополучната база „Стралджа-Мараш”. На проведеното събрание в Лозенец снощи във връзка с формиране становище по искането на „Берета трейдинг” за преразглеждане на издаденото от МОСВ разрешително на предприятието с висок рисков потенциал „Промишлено-складова база Стралджа-Мараш”,  кметът на общината Митко Андонов запозна присъстващите с предприетите мерки от страна на общината, които съпътстват подготовката на становище до МОСВ с настояване за отказ на разрешителното за възстановяване дейността на  базата. Той припомни, че общината е в диалог с МВР, Министерство на отбраната, МОСВ, междуведомствена комисия към МС и др. с очакване за подкрепа. Според г-н Андонов след крупната промишлена авария през 2012 г. довела до три жертви, ранени и множество щети в района, общината настоява за цялостен ОВОС. На тази база МОСВ осъществи преразглеждане дейността на „Берета трейдинг”. Г-н Андонов запозна лозенци и с полученото от МОСВ, Дирекция „Превантивна дейност”, писмо  относно процедурата за преразглеждане на разрешителното. Част от нея е искането на становище от кмета на община Стралджа, което трябва да бъде готово до 21 април. След изпратени писма до всички фирми в района  с  насочващо внимание по проблема, в общината вече пристигат отговори и становища, информира г-н Андонов. При подготовка становището на г-н Андонов ще се имат пред вид декларацията и становището на Инициативния комитет от Лозенец,  мненията в открития форум на сайта на общината, както и  решението на ОбС.

Коментарите на хората от най-пострадалото село от взривовете бяха предшествани от благодарствено писмо, което прочете Иван Митев, председател на Инициативния комитет. Спонтанно и развълнувано лозенци изразиха благодарността си към г-н Андонов и общинските съветници за ясно поддържаната  гражданска позиция  и активна подкрепа на борбата за недопускане възстановяването на складовете за съхранение на боеприпаси и взривни вещества в Мараша. „Благодарни сме, че в този труден за нас период всички вие проявихте доблест, решимост и съпричастност към проблемите на хората от региона. Вярата, че зад нас стоят истински и доблестни хора като вас ни дава сили да продължим да работим още по-настойчиво, за да не допуснем никога повече на територията на община Стралджа да загиват невинни хора!” се казва в писмото.

Без да скриват страховете си от евентуално подновяване дейността в базата, хората от Лозенец бяха категорични в мненията:

„Не искаме базата да съществува в близост до селото!”

„ Не искаме утилизация и съхранение на опасни вещества!”

„Искаме ясни гаранции за чистотата на въздуха и почвата!”

„Страхуваме се от наличието на толкова много боеприпаси, които чакат взривяване!”

„Не искаме повече жертви и разрушения!”

„Нека най-сетне министерствата намерят решение къде и как да се взривят опасните снаряди”

След  изразената молба на хората за подпомагане от страна на общината за паралелно изследване на почвата и водата, г-н Андонов изрази готовност да бъдат осигурени нужните средства. Що се отнася до становището, което предстои да бъде подготвено, то „ще бъде ясно и категорично против евентуално подновяване на разрешителното за утилизация , съхранение и търговия с боеприпаси и взривни вещества, обосновано и на база на законите у нас, съобразно волята на населението и с мисълта за осигуряване спокойствието на всички жители в района”, подчерта г-н Андонов.

About the Author :