Кметът на Ямбол увеличава размера на дълга – вече иска да натовари общината със 17 602 470 лв.

ch 1Повече от година след първото искане на 17 млн. лв. кредит, кметът на Ямбол иска да увеличи размера на дълга, като предлага да се тегли вече 9 млн. евро, което се равнява на 17 602 470 лв. Срокът за изплащане отново е планиран да бъде 12 години, като първите две са гратисни, а плащането реално ще приключи през 2030 г. Заедно с лихвите (за 12 години те са общо 3 007 088 лв.) общата сума на дълга, който ще трябва да върне община Ямбол, достига 20 609 558 лв.

Общественото обсъждане за поемането на нов дълг е насрочено за 2 ноември от 17 ч. То реално е второ, защото миналата година на 13 октомври, беше проведено първото обществено обсъждане за 17-милионния дълг.

Според пресцентъра на общината първото намерение не е реализирано, поради наложилите се промени в някои от параметрите, най-съществената от които е промяната на валутата от лева в евро. Изменението е заради по-изгодните условия, ако заемът е в европейската валута, както и с оглед възможното предстоящо влизане на страната ни в еврозоната, съответно смяната на националната валута. От своя страна на всички питания за дълга кметът обясняваше, че за реализацията му попречили БСП с обжалванията, но вероятно истината е съвсем на друго място, защото едва ли без причина цялата процедура не можа да се задейства повече от година, след като имаше дори избран финансов посредник.

С новия дълг кметът отново залага същите обекти – реконструкция и модернизация на уличното осветление, изграждане на видеонаблюдение в най-невралгичните точки на територията на общината. Сред останалите инфраструктурни обекти са: основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на старата автогара, както и на ул. „Търговска” от „стара автогара“ до изхода на града при обходен път Изток; ремонт на участъци от ул. „Крайречен булевард“; цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ – 1, заключен между ул. „Независима България“, „Г. Раковски“ и „Ген. В. Заимов“; основен ремонт на участък от ул. „Преслав” – от ул. „Тимок” до кръстовище с. Обходен път Изток; рехабилитация на ул. „Милин камък“ и ул. „Руен“ и др. Предвижда се също така обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии.

Проблемът на този дълг си остава същия като първия – прекалено голямо задлъжняване на община Ямбол. Ако изтегли заема, от 2021 г. (първите две – 2019 г. и 2020 г. ще се плащат само лихвите) общината ще трябва да плаща в продължение на 10 години над 2 млн. лв., като първата година сумата е най-голяма – 2 189 308 лв. А това си е сериозно изпитание, защото ще се плаща от постъпленията от собствените приходи на общината, т. е. от данъците, таксите и от продажба на имущество.

Хората в Ямбол намаляват, това води и до намаляване на данъчните приходи, а общинското ръководство иска да увеличава финансовото бреме на общината.
Както винаги съм твърдяла проблемът с искания кредит е и морален. Този кмет няма морално право да загробва общината със 17 млн. лв. кредит, след като знаем, че 6 години се влачи по съдебни дела за предишния теглен заем, който още плащаме, защото 4 млн. лв. от него бяха за изграждане на водопровода. В крайна сметка той успя да получи заветната оправдателна присъда, въпреки трите осъдителни, но едва ли хората в Ямбол вярват, че той е невинен и чист като сълза. Няма фирма, която да е участвала в обществена поръчка на община Ямбол, и да не е „останала с лош привкус” от начина, по който се печелят поръчките в общината. След като се опари от ходенето по съдебните дебри, кметът вече се изхитри и документацията на всички обществени поръчки се подписва от заместниците му, т. е. ако за нещо прокуратурата започне отново да повдига обвинение не той ще носи наказателната отговорност, но на всички е ясно, че той е човекът, който определя кой да печели поръчките.
Заради порочните практики с обществените поръчки в общината, не бива при това управление да се дава още по-голям финансов ресурс, защото тази общинска управа ще го „усвои”, а ние ще го плащаме следващите 12 години.
Отделно има и друг проблем – според Закона за общинския дълг общинският съвет няма право да одобрява дълг 39 месеца след избирането му, а те изтичат през януари 2019 г., ако приемем, че решението за избора на съветниците на Общинската избирателна комисия е от 26 октомври 2015 г. Или иначе казано кметът щ есе опита да изтегли големия дълг и да загроби общината буквално на ръба на разрешения срок за теглене на такъв заем. Въпросът е дали гражданите ще му позволят това да се случи, защото те ще плащат този дълг….

Диана Иванова

About the Author :