Кметът на Ямбол предлага второ намаление на числения състав на администрацията в община Ямбол

На редовна сесия на Общински съвет – Ямбол, която ще се проведе на 28 януари, четвъртък, ще бъде гласувано предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване със седем щатни бройки на числения състав на администрацията в община Ямбол, считано от 1 февруари 2021 година.

Освобождаване или съкращаване на служители няма да има, защото това са вече освободени позиции.

Ако Общинският съвет приеме предложението на кмета, намаляване с по една бройка ще бъде извършено в Дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“, Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“, Отдел „Европейско финансиране и програми“, Отдел „Хуманитарни дейности“, Отдел „Регистрация и гражданско състояние“, Дирекция „СПООР“ и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Всички останали звена в структурата остават непроменени по численост на служителите.

Предложението е за намаляване със седем щатни бройки на числения състав на администрацията в община Ямбол след анализ на наличния състав  и отчитайки факта, че работният процес протича без проблеми.

Използваните средства от местни приходи за дофинансиране на щатните бройки в Дирекция „Деловодно и информационно обслужване и ЦАО“, Отдел „Европейско финансиране и програми“ и Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“ са в размер на 51 000 лева и ще се предостави възможност те да бъдат реализирани за капиталови разходи.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

4 Comments to “Кметът на Ямбол предлага второ намаление на числения състав на администрацията в община Ямбол”
 • ?
  January 25, 2021 - Reply

  А в община Тунджа кога?

 • паце.енд
  January 26, 2021 - Reply

  Управителя на ДКЦ 1 И СЧЕТОВОДИТЕЛКАТА НА стоян драгнев жена му – ДА ВЪРНАТ НЕПРАВОМЕРНО ПОЛУЧАВАНИТЕ заплати за 8години! Все едно са управлявали Пирогов ?? http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/40354-za-zaplatata-na-edin-upravitel-na-obshtinsko-druzhestvo-shte-stane-vapros

 • stan4o
  January 26, 2021 - Reply

  Всъщност, колко точно е тази заплата дори ръководството на общината не знае. Със Заповед кметът Ревански поискал поименна справка , но такава не била предоставена.

  В материала, предложен на ОбС, обаче се посочва че месечното заплащане на управителя на ДКЦ 1 д-р Венцислав Славов е в пъти повече от годишния дивидент на собственика на дружеството Община Ямбол.
  В договора, по който през 2012 г. докторът е назначен за управител се казва, че заплащането му ще е в размер на 300 на сто среднатата брутна месечна заплата в дружеството, но не повече от 12-месечната средна брутна месечна работна заплата в страната.
  Възнаграждението на доктора се базира обаче на текст отнасящ се за ЕАД лечебни заведения, а ДКЦ 1 е ЕООД, са забелязали сега юристи на новото ръководство-
  На тези основания – неизпълнение, в целостта й, на Заповед, на законови несъответствия, /и правомощия/ кметът Валентин Ревански предлага на ОбС да вземе решение за намаляване на месечната работна заплата на д-р В. Славов на 4 минимални месечни работни заплати за страната.

  Това до края на април 2021 г, когато изтича подновявания от 2012 година договор с управителя на дружеството. Освободените от това средства могат да се насочат към подобряване на здравното обслужване на хората, смята кметът.

  Само за обща култура – средната месечна работна заплата /3 то тримесечие,данни на НСИ/ за обществения сектор в страната е 1428 лева.
  Минималната месечна работна заплата сега е 650 лева

  https://yambol.bg/uploads/документи/os/Заседания%202020/30.12/9.pdf

 • аа
  January 26, 2021 - Reply

  каква заплата е получавал 8 години !!! , назначеният от Г.СЛАВОВ управител.

  Припомняме, че въпреки нееднократните официални усилия на кмета Ревански, от ДКЦ1! не беше подадена информация, относно реалното вънаграждение на Управителя на Общинското дружество В резултат на това, ОбС взе решение да му определи заплащане:

  1. Определя месечно възнаграждение на управителя на „ДКЦ № 1-Ямбол“ ЕООД д-р Венцислав Иванов Славов, в размер до четирикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, считано от 1 януари 2021г., за срок от 4 /четири/ месеца.

  Ревански – Мога много да коментирам, по този въпрос, но засега ще се въздържа. По-късно ако има въпроси ще отговоря, каза в дадената му възможност да допълни внесеното от него предложение на декемврийското заседание на ОбС.

  Въпроси нямаше. Вчера на Заседание на Комисията по териториално устройство, и на която за сведение беше даден плана за вътрешния Одит на общината, съветникът Сивкова е предложила в списъка на одитираните да бъде включено и общинскито дружество ДКЦ 1.
  Не, че има съмнения в коректността на сметките там, ама пък поне ще научим колко сме му плащали на човека!
  Разбира се, ако кметът реши да се съобрази /не е длъжен/ с направеното предложение в Комисията.
  Всъщност друга е точката, по която може да стане сблъсък на заседанието на Съвета в четвъртък, но може и да не стане, така че ще изчакаме… – http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/40730-mozhe-bi-nai-setne-i-nie-i-sobstvenikat-na-druzhestvoto-shte-nauchi

Leave a Reply to паце.енд Cancel reply