Кметът на Ямбол иска 40 % увеличение на такса смет за граждани и 30 % за бизнеса за 2017 г.

yamКметът на Ямбол иска 40 процента увеличение на такса смет за граждани и 30 процента за бизнеса през 2017 г.  Такова предложение е внесъл Георги Славов в Общински съвет в последния работен ден преди Коледа и то ще се гледа утре – 29 декември, от общинските съветници. Според предложението промилът за жилищни имоти трябва да се увеличи на 3,43, докато предната година беше 2,46 промила.

На практика това означава, например, че собствениците на жилище с данъчна оценка 40 000 лв. досега са плащали 98,40 лв. за такса смет, а следващата година ще платят 137,20 лв.

За нежилищните имоти се предлага такса от 5,23 промила, докато през 2016 г. тя е била 4,04 %, или увеличението е към 30 на сто. Или иначе казано при данъчна оценка или отчетна стойност за 100 000 лв. фирмите досега са плащали  404 лв. такса смет, а сега вече ще плащат 523 лв.

Цялата план сметка на община Ямбол за такса смет за 2017 г. е в размер на 5 099 227 лв., докато година по-рано е била 4 662 657 лв., или разликата е само 436 570 лв., което представлява увеличение около 10 %.

Във връзка с тази драстична разлика между заложените средства в план сметката, увеличените промили и реалните пари, които ще платят изрядните граждани и фирми, не е ясно какво се случва с парите – гражданите ще плащат 40 на сто повече такса смет, фирмите – 30 на сто, а реалната план – сметка е увеличена с под 10 %, т. е. няма как да не се запитаме къде потъват останалите пари или общината е заложила, че близо 30-40 на сто от гражданите и фирмите няма да платят и затова товари с по-големи такси изрядните платци.

Разбивката на план- сметката е 1386 900 лв. с ДДС за събиране и извозване на битовите отпадъци до депото. Услугата се извършва от обединение “Грийн Колект”, но по-интересното е, че според представените разчети спрямо миналата година сумата е намалена  – от 1581 612 лв. на 1 386 900 лв., а в същото време промилите за сметосъбиране и сметоизвозване са увеличени – на гражданите от 0,60 през 2016 г. – на 0,95 през 2017 г., а за фирмите – от 1,20 – на 2,04 промила.

Една от основните причини за увеличението на такса смет е предварителното третиране на отпадъците – миналата година за него са заделени 717 012 лв., а тази се планира да бъде 960 012 лв. Според обяснението на общинска администрация е, че изискванията към процента на рециклиране на отпадъците е увеличен според Закона за управление на отпадъците  до януари 2016 г. е бил 25 на сто, а до 1 януари 2018 г. трябва да бъде най-малко 40 на сто. Количеството на отпадъците, които ще бъдат сепарирани е едно и също 27 000 тона, но единичната цена е различна – 2016 г. е бил 22,13 лв. на тон, а за 2017 г. -29,63 лв.

За обезвреждане на отпадъци в разчетите са предвидени 299 986 лв., в които са включени 72 000 лв. за източване и транспортиране на 16 000 куб. м инфилтрат и 31 840 лв. за пречистването му в пречиствателна станция.

Общината ще плати и 761 400 лв. отчисления за насърчаване на рециклирането, докато миналата година те са били в размер 729 000 лв.

Увеличен е и другият компонент от такса смет – почистване, което включва и косене. За него са предвидени общо 1 676 511 лв., докато мината година парите са били 1 400 468 лв.

Съвсем отделен въпрос е объркването, което цари в числата в обяснителната част на предложението и в проекто решението, но това явно показва какъв хаос цари дори сред тези, които са изготвяли предложението.

Остава утре да видим дали съветниците на ГЕРБ и осигуреното от кмета мнозинство ще вдигнат послушно ръка без да мислят, или ще се сетят, че гражданите са ги избрали, за да защитават техните интереси, а не повелите на партията или партийния лидер.

About the Author :