Кметът на Ямбол „затвори кранчето” с информация и на сесиите на Общински съвет

DSC02890Кметът на Ямбол Георги Славов вече не счита за нужно да дава информация какво възнамерява да прави и защо го прави дори на сесиите на Общински съвет – Ямбол, които бяха единственото място, откъдето гражданите можеха да научат какво възнамерява да прави той, когато стане да обяснява налагащите се промени на бюджета през годината.

Днес, 28 септември, на сесията кметът поиска от Общински съвет да направи изменения в бюджета, с които да бъдат увеличени капиталовите разходи със 102 000 лв., като се намалят разходите за издръжка дейностите по благоустройство и да бъдат дадени 25 000 лв. на Футболен клуб „Ямбол 1915”. Това беше първа точка от дневния ред и обикновено на такива промени кметът си прави труда да ги разясни от трибуната, за да могат и гражданите, които следят сесията в интернет да разберат какви промени ще се правят. Сега от кмета се отрониха само думите „Нямам допълнения” и съветниците гласуваха безропотно дадените им текстове без и те да обелят дума за коментар. Старата практика кметът, като вносител на предложенията, да разяснява точките от дневния ред е далечно минало и цялата процедура по гласуването до такава степен се е машинизирала, че вероятно, ако някой гражданин се обърка да гледа сесия на Общинския съвет, не само нищо няма да разбере, но и ще се пита там хора ли работят или безмълвни машини.

Единственият въпрос, зададен на кмета, беше на Драгомир Димитров, съветник от АБВ, който го попита защо се допуска отпадъкът, собственост на общината, да се предоставя на частна фирма за рециклиране и освен това й се плаща над 600 хиляди лв. за самото рециклиране. Кметът изрази видимо съжаление, че става на трибуната с думите „с вътрешно съжаление изобщо, че ставам да коментирам темата”, каза, че се спазват всички нормативни изисквания за управление на отпадъците и припомни, че общината не е изградила по европейския проект сепарираща инсталация заради обжалванията на оценката по ОВОС от страна на живеещия в близост до сметището Димитър Димитров.

Другото нещо, за което кметът благоволи да стане на трибуната, беше да обясни защо се налага да се местят учениците от две училища и от едно детско заведение в други учебни бази, въпреки че е започнала учебната година. Става въпрос за местенето на учениците от СУ „Св. Климент Охридски” в ОУ „Христо Смирненски”, а на учениците на основното училище в ОУ „Димчо Дебелянов” и на децата от ДГ „Пламъче” в ДГ „Валентина” заради строителните дейности по европейски проект.

Според кмета общината не е забавила нищо с процедурата по избор на изпълнител, сключване на договор и започване на строителните дейности и дори е сред първите 10 общини в страната, които изобщо са започнали някакви строителни дейности по ОП „Региони в растеж”.

Договорът за безвъзмездната финансова помощ с оперативния орган на програмата е подписан януари 2017 г., март месец е започнала подготовката за започване на процедурите за избор на изпълнител за образователната инфраструктура и за градската среда. Изпълнителите са избрани през август и на 11 септември е открита строителна площадка за образователната инфраструктура.  До юни 2018 г. ние трябва да отчетем 5 млн. лв. средства, които трябва да бъдат верифицирани с изпълнение на проектите по образователна инфраструктура и градска среда, а това означава, че строителните дейности, трябва да бъдат изпълнени изцяло, разплатени и одобрени от управляващия орган, обясни кметът и с това обясни, че се налага да се строи през учебната година. По думите ямболските училища и детски градини не са ремонтирани досега по начина, по който сега ще бъдат, с енергоефективни дейности и изцяло преобразени отвътре.

По време на това му изказване се роди и новината, че ремонтите по т. нар. градска среда, т. е. на другата неремонтирана част от ул. „Г. С. Раковски” – от ул. „Преслав” до бул. „Владимир Заимов”, ще започнат през октомври.

About the Author :