Кметът на Ямбол Валентин Ревански представи официално екипа си

Ямбол, 22.11.2019 г.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански представи официално ръководния екип на общината – двамата си заместници Енчо Керязов и Михаил Керемедчиев и секретаря Кольо Колев и очерта намеренията им.

Той обясни, че целта им е да направят реално работещи общински предприятия, които да поемат част от поддръжката на града, за да могат да се спестяват средства на данъкоплатците.

Основната цел на ръководния екип на общината е първо да покаже отношение към гражданите, второ – максимално да се стреми да изразходва събраните от тях данъци по най-правилния начин, за да може една част да се връща при тях чрез подобрение на градската среда, обясни още той.

Валентин Ревански подчерта, че не могат да направят чудеса в първите месеци, но се надяват, че до края на годината ще успеят да подменят малко улично осветление и да ремонтират част от основни улици с паважна настилка.

Секретарят на община Ямбол е Кольо Колев, на 46 години, магистър по финанси и право, с голям опит при разработването на проекти за европейско финансиране. Работил е преди в Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, а след това в частния сектор. Със заповед за делегиране, той ще отговаря за дейността на дирекциите “Административно обслужване и логистика”, “Правни дейности”, “Общинска собственост и икономически дейности”  и  отделите “Местни данъци и такси”, “Бюджетно счетоводство”, “Бюджет” и сектор “Човешки ресурси”.

Кольо Колев направи заявка, че ще предприемат мерки за оптимизиране работата на администрацията и ще направят така, че гражданите да бъдат информирани за най-важните решения  и за цената, на която се сключват договорите за обществени поръчки, като ще се следи тя да бъде пазарна.

Първите предложения са насочени към т. нар. Синя зона – намаляване на числения състав на общинското предприятие „Платени зони за паркиране“ от 22 на 14 души, въвеждане на възможност да се плаща 0,50 лв. за половин час паркиране в Синя зона, намаляване на работното време на т. нар . паяк, който работи на загуба, и вече няма да безпокои гражданите в  събота и неделя. Тези изменения ще влязат в сила след решение на Общински съвет, а за таксата – след като бъде приета новата наредба за местните такси и цени на услуги.

Администрацията съдейства на новото ръководство на общината, хората искат да работят, но досега са работили това, което им се възложи. „Ако правилно определим политиката за развитие на града няма причина тези хора да не си свършат работата“, изрази мнение секретарят на общината. Започват и първите преструктурирания, които засягат хора в пенсионна възраст.

Според секретаря финансовото състояние на общината е отлично, но трябва да се работи за повишаване на събираемостта на местните приходи, за да не се увеличават данъците и дори да се мисли за намаление.

Следващата седмица ще бъде пусната за обществено обсъждане план-сметката за отпадъците, нагласата е да не се увеличава такса смет, въпреки драстичното увеличаване на отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Зам.-кметът Енчо Керязов ще отговаря за дирекциите “Хуманитарни дейности” и “Регистрация и гражданско състояние”. Самият той представи ресорите си като – образование, наука, култура, младежта и спорта, закрила на детето, вероизповедания, българи в чужбина и външни работи.

Той призна, че няма опит в политиката, но не за първи път приема предизвикателство, основано на големи надежди от страна на хората.

В момента той се е ангажирал да обнови коледната украса на града и е разговарял стадионът да се използва безплатно от граждани от 6 до 10 часа сутрин.

Енчо Керязов заяви още, че ще си търсят всички обещани ремонти и преустройства от министрите, които идваха по време на кампанията в Ямбол, като ще започнат от спортния министър, който се е ангажирал да отпусне средства за двете зали на стадиона – волейболното игрище и залата за борба.

Другият зам.- кмет Михаил Керемедчиев ще отговаря за дирекциите “Устройство на територията и строителство” и  „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред”.

Той сподели, че първите му ангажименти са били насочени към проблемите на Ямбол – улично осветление, чистота и инфраструктура.

Мрежата на уличното осветление и окабеляването са доста износени и често на това се дължи липсата на осветление и затова усилията им в бъдеще ще бъдат насочени в тази посока. Михаил Керемедчиев даде заявка, че ще работят съвместно с община „Тунджа“ Бакаджик да се превърне в по-добро място за отдих, защото лесопаркът е обща собственост.

На пресконференцията стана ясно и че договорът за сметосъбиране и сметоизвозване за следващите 3 години е сключен от старото ръководство на общината на 7 ноември, но обществената поръчка се обжалва.

Служители на общината и на избраната фирма обхождат града, да установят къде има нужда да бъдат подменени контейнерите.

About the Author :

Leave a reply