Кметът на „Тунджа” отчете най-успешната година на общината

DSC04903Кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев представи пред тунджанската общност годишният отчет за изпълнение програмата за управление за 2014 г. Публичното обсъждане се проведе в залата на Куклен театър „Георги Митев”, на него присъстваха кметове и кметски наместници, общински съветници, директори на училища и детски градини, читалищни дейци и общественици.

DSC04917Като финансови параметри това е най-успешната година на общината, защото тя постигна не само най-големият си бюджет – 16 200 477 лв., но и най-високите собствени приходи – 6 297 146. Това даде възможност общината през 2014 г. да реализира и най-мащабната си строителна програма, най-важният показател на която е че бяха осъществени текущи или основни ремонти във всяко едно от 44-те села. Общината имаше възможност да инвестира и повече средства в ремонт на уличната мрежа, нещо което досега винаги е било проблем точно заради недостатъчно средства. Естествено нуждите са винаги по-големи от възможностите, колкото и повишени да са те.

DSC04890Кметът Георги Георгиев направи подробен отчет на всички приоритетни области, по които е работила общината през годината, посочвайки най-важните постижения във всяка една от тях.

Подробно беше обяснено как се управлява общинската собственост, каква социална политика води общината за децата и възрастните хора, какви постижения са постигнати в културата и спорта и какъв е приносът на общината за тях. Съществена част от отчета беше и работата по проектите, подписани с Местна инициативна група „Тунджа”, която не само е първата в страната, но и успя да защити и да реализира проекти по Стратегията за местно развитие за 3 782 850 лв.

DSC04911Същият отчет кметът представи и на последното заседание на Общински съвет „Тунджа” и той  беше приет от общинските съветници.

About the Author :